<
ANH 2800

Redovisningsekonom

Som redovisningsekonom kan du jobba på ett företags ekonomiavdelning. Du kan också jobba på olika typer av organisationer. Det finns dessutom många redovisningskonsulter som är egenföretagare.


Om yrket

Vad gör en redovisningsekonom?

Redovisningsekonomer arbetar med bokföring och redovisning. Du har koll på företagets in- och utbetalningar. Dessutom sköter du bokslut och sammanställer ekonomiska rapporter. Arbetsuppgifterna varierar beroende på din arbetsplats. Jobbar du på en redovisningsbyrå kallas du för redovisningskonsult. Förutom löpande bokföring kan du hjälpa kunder med ekonomisk rådgivning.

Att jobba som redovisningsekonom

En redovisningsekonom har ofta många kontakter under en arbetsdag. Jobbar du på ett större företag behöver du regelbundet stämma av med olika avdelningar. Du ger service åt både kollegor och kunder. 

En redovisningskonsult och redovisningsekonom har samma uppgifter. Skillnaden är att konsulten jobbar med flera kundföretag, medan ekonomen sköter ekonomin på det företag han eller hon är anställd av.

Som redovisningsekonom kan du också vara delaktig i företagets budgetarbete. Då får du bland annat beräkna hur stora intäkter företaget behöver för att nå sitt mål för en viss tidsperiod. Redovisningsekonomer kan även hjälpa revisorn att granska företagets redovisning.

Redovisningsekonomer kan ha olika mycket att göra, beroende på vilken tid på månaden och året det är. En gång om året ska företagets bokslut göras. Då är det viktigt att du kan hantera en ökad arbetsbörda. En del redovisningsekonomer ansvarar för verksamhetens momsredovisning. Då har du en tydlig deadline att följa. Det är oftast som mest att göra på våren, vare sig du jobbar som redovisningsekonom eller konsult.

Krav för att jobba som redovisningsekonom

Vill du jobba som redovisningsekonom måste du ha en eftergymnasial utbildning. Du hittar lämpliga utbildningar på universitetet och yrkeshögskolor. Grundutbildning hittar du på gymnasieskolans ekonomiprogram.

Som person bör du vara noggrann och tycka om att jobba med siffror. Du måste se till att alla detaljer stämmer om företagets redovisning ska bli korrekt. För att få en helhetssyn på verksamheten måste du ha nära kontakt med dina kollegor. Därför bör du kunna arbeta både självständigt och i grupp. 

Arbetsmarknaden för redovisningsekonomer

Som redovisningsekonom har du stora möjligheter att få jobb. Det gäller både i dagsläget och på ett par års sikt. Jobben finns på både större och mindre företag. På små arbetsplatser, exempelvis en verkstad, är du kanske ensam ekonom. Större företag har ofta hela ekonomiavdelningar. Dina arbetsuppgifter kan variera beroende på din arbetsplats. Genomsnittslönen för redovisningsekonomer ligger på 37 500 kr.

Vi på Lernia anställer varje år en stor mängd bemanningskonsulter, främst inom lager, logistik och industri. Förutom yrkesarbetare rekryterar vi tjänstemän inom ekonomi, administration och kundservice. Att jobba som konsult gör att du får erfarenhet från olika arbetsplatser, vilket gör att du knyter värdefulla kontakter. I många fall får våra konsulter anställning efter en tid direkt hos vår samarbetspartner. Hos oss kan du gå yrkesutbildningar på YH-nivå, något som ytterligare ökar dina chanser till anställning. Vi på Lernia hjälper dig att få jobb.

Snittlön

37 500

kr

Den viktade genomsnittslönen för alla yrken inom yrkesområdet är 37 500 kr. För det lägst betalda yrket inom yrkesområdet tjänar 10% av de anställda mindre än 27 000 kr. För det högst betalda yrket inom yrkesområdet tjänar 10% av de anställda mer än 48 900 kr.

Källa: Arbetsförmedlingen

Efterfrågan

Hög

Det kommer vara liten konkurrens om jobben för redovisningsekonomer under det närmaste året. Personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utbildningslängd

3

år

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Utbilda dig till redovisningsekonom

Dela gärna