<
Kvinnlig Industriingenjör
Yrkeshögskoleutbildning

YH-kurs: Automation, styrning och övervakning

Har du arbetat inom tillverkningsindustrin som underhållspersonal, mekaniker, industrielektriker eller operatör? Vår kurs i automation, styrning och övervakning kan ta dig till nästa steg i karriären. Du lär dig att felsöka i styrsystem och göra enklare modifieringar och förbättringar av befintliga PLC- och HMI-program.


Om utbildningen Automation, styrning och övervakning

Den här YH-kursen är indelad i fem olika block med fokus på ellära, motorstyrning, styrteknik, reglerteknik och regulatorer samt robotteknik. Kursen är helt digital och kan läsas i individuell studietakt.

Här finns utbildningen

Heldistans

Ansökan stängd

Nästa start

2024-04-02

Längd

40 YH-poäng, motsvarar 8 veckor heltidsstudier men upplägget är individuellt och studietakten anpassas

Ansökningsperiod

2024-02-12 till 2024-03-25

YH-kurs: Automation, styrning och övervakning, Heldistans

Poäng

40

Längd

40 YH-poäng, motsvarar 8 veckor heltidsstudier men upplägget är individuellt och studietakten anpassas

Adress

Digital utbildning, helt på distans

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod 2024-02-12 till 2024-03-25

Övrig information

Distansutbildning utan fysiska träffar.

vi har start varannan vecka så länge vi har platser kvar och om man vill starta den 2 april så måste man ha ansökt senast den 25 mars. Senare inkomna ansökningar kommer att behandlas och bjudas in till nästkommande start. 

Upplägg

Kursen bedrivs på distans med individuellt upplägg i form av delmoment. Det innebär att du kan lägga upp dina studier så att de passar dig och kursen går utmärkt att kombinera med arbete. Innehållsmässigt är kursen på 40 YH-poäng vilket motsvarar 8 veckors heltidsstudier. Dock kan du välja att läsa i valfri studietakt så kursen kan gå snabbare eller långsammare beroende på hur mycket tid du kan och vill lägga.

Vi erbjuder handledarledd tid varje vecka där du kan koppla upp dig live mot utbildningskonsulten. Där kan du diskutera, ställa frågor och få hjälp för att komma framåt i dina studier. Samtliga föreläsningar är förinspelade och finns tillgängliga i vår lärportal.

Upplägget är byggt i block, det innebär att nästa block aktiveras när du har klarat föregående. Varje block innehåller föreläsningar och övningsuppgifter och avslutas med en bedömningsuppgift. När den är rättad/kontrollerad öppnas nästa block. Alla inspelade föreläsningar i pågående och tidigare block kan ses obegränsat antal gånger innan bedömningsuppgiften görs. På detta sätt testas kursmål för kursmål på väg framåt och ingen stor slutuppgift krävs.

Delmoment/block

I kursen ingår ett antal olika delmoment som vi kallar block. Nedan hittar du mer information om dessa. 

Block 1: Ellära

Block 2: Motorstyrning

Block 3: Styrteknik

Block 4: Reglerteknik, regulatorer

Block 5: Robotteknik

För vem

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller kraven nedan. 
Om du har frågor om behörighet och antagning maila yh-antagning@lernia.se

1. Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

2. Arbetslivserfarenhet

Efter kursen

Tillsammans med våra samverkanspartners har vi utformat kursen så att den omfattar de mest efterfrågade områdena där det idag råder kompetensbrist. Behovet är stort och flera av våra samverkanspartners representerar nationella företag där många anställda är aktuella för deltagande.

Efter kursen har du kunskaper i att:

  • genomföra förbättringar och modifieringar samt avhjälpande underhåll i automatiserade styrtekniska system
  • genomföra relevanta eltekniska beräkningar och analysera elektriska kretsar med hjälp av matematiska modeller
  • läsa och använda el-scheman samt att felsöka i elektriska kretsar och utföra felavhjälpning
  • modifiera och förbättra befintliga PLC-program och programmera HMI:er enligt kravspecifikation
  • felsöka i reglertekniska system