<
Student På Höstpromenad

Internationell rekrytering

Lernia erbjuder dig som företag ett bredare nätverk av kompetens för er fortsatta tillväxtresa. Tillsammans med branschkollegor jobbar vi för att attrahera internationell kompetens till Sverige. Läs mer om vår tjänst nedan och hur du kan rusta upp inför framtidens kompetensutmaningar.


Få din organisation att växa

Lernia Bemanning har inlett samarbete och bildat ett nätverk av branschkollegor i hela Europa. Tillsammans jobbar vi för att attrahera internationell kompetens till Sverige. Det handlar om produktionsnära tjänster inom industrin som ska hjälpa företag att växa sin organisation. Det är ett viktigt initiativ för Sveriges tillväxt och framtid. Lernia vill strategiskt och långsiktigt vara med och utveckla detta.

Attrahera internationell kompetens

Lernia erbjuder dig som företag möjlighet att attrahera och anställa kompetens från utlandet. Det öppnar för en konkurrensfördel. Många av våra kunder är i stort behov av internationell kompetens redan nu. Med Lernia Bemanning som arbetsgivare och kontakt blir det tryggt för dig som kund. Som statligt ägt bolag med starka värderingar kommer vi att göra jobbet helt enligt de kvalitetsprocesser som krävs, oavsett om det handlar om svensk arbetskraft eller utländsk.

Vårt erbjudande

Lernia erbjuder ett bredare nätverk med den kompetens ni behöver för er fortsatta tillväxtresa. Ni blir väl rustade för framtidens kompetensutmaningar och fortsätter ligga i fas. Vår tjänsteportfölj innefattar följande tre delar:

  • Attrahera & hitta personer
  • Preboarding/Praktiskt
  • Onboarding/Relocation

Vi är medlemmar i EURES

Eures är ett nätverk av offentliga arbetsförmedlingar, företag och organisationer i EU/EES och Schweiz där 31 länder ingår. I samband med Lernias satsning på internationell rekrytering har vi nu valt att ingå i ett medlemskap i EURES- nätverket där vi får möjlighet att bredda vår kandidatpool med över 1 miljon intresserade kandidater som är villiga att flytta inom EU/EES för rätt jobb. Tillsammans med Eures - nätverket hjälper vi tusentals företag att hitta rätt kompetens, oavsett vart ifrån man kommer. Dessutom hjälper vi till att öka Sveriges attraktionskraft på den europeiska arbetsmarknaden och uppmuntrar till en enkel och fri rörlighet inom Europa.

Nätverk vi är medlemmar i