<
Rekryteringsskolan Del 10

Rekryteringsguiden: Efter genomförd intervju – nästa steg

Alla intervjuer med utvalda kandidater är genomförda och det är dags för nästa steg. Nu handlar det om att utvärdera resultatet och välja vem du går vidare med. Viktigt är att ge alla i rekryteringsprocessen besked.


Vad gör jag efter intervjun? Maria Widerberg, rekryteringsexpert, Lernia, svarar:

Bättre förberedd – bättre underlag

– Ju bättre förberedd du är inför intervjun, desto bättre underlag kommer du att ha så att du kan välja rätt kandidat som matchar rollen. Efter intervjun kan du sen bedöma om du behöver träffa kandidaten igen, eller om det finns ytterligare kollegor eller chefer som bör få träffa kandidaten innan beslut tas. Följ din strategi och tidsplan framåt.

Reflektera, utvärdera och sammanfatta

– Vilken eller vilka kandidater vill du gå vidare med? Reflektera och utvärdera mötet, hur gick det? Skriv gärna en kort sammanfattning om kandidaten du just träffat. Har du gjort en så kallad kompetensbaserad intervju är det bra att i förväg ha bestämt en skala på hur du gör din bedömning utifrån kompetensområdena. Det blir en bra grund att fatta beslut på, där du också kan rangordna kandidaterna utifrån kompetens.

För att få en så samlad bild som möjligt och för att möjliggöra att kandidaten passar in, ta även med hur företagets kultur, värderingar och arbetsgrupp ser ut samt mångfaldsperspektivet i ditt beslutsunderlag. Naturligtvis är det viktigt att kandidatens personlighet, drivkraft, motivation och attityd är med i beräkningen. Har du använt någon form av test ska det också vägas in.

Det är bra att ha någon att bolla med, från HR eller eventuellt andra som är med i rekryteringsprocessen. Tänk också igenom din egen insatsvid intervjutillfället. Hur disponerade du tiden? Följde du intervjuguiden? Fick du svar på det du behövde veta? Vad kan bli bättre till nästa gång?

Nyfiken på hela rekryteringsguiden?

Referenter

– Efter dina intervjuer är det dags att följa upp och ta referenser på slutkandidaten. Det är bra att ringa minst två referenter, helst till tidigare rapporterande chefer. Du kan passa på att fråga om sådant du undrar över eller är osäker på kring kandidaten och på så sätt göra bilden mer komplett. Använd en intervjuguide även för samtalen med referenter. Det är också schyst mot kandidaten att berätta att du kommer att ringa på referenter så att denne hinner förbereda dessa.

Lämna besked till alla

– Avsätt tid att vara tillgänglig, det är viktigt att återkomma till kandidaterna när du sagt att du ska återkomma, framför allt till den kandidat du vill anställa. Samtliga som sökt ska få ett slutbesked när rekryteringsprocessen är avslutad, annars kan företaget uppfattas som oprofessionellt. Detta är också en del i att bygga ditt företags varumärke.

Var beredd på att lämna feedback till dem som inte går vidare efter intervjun, en del vill veta vad de kunde ha gjort bättre eller varför de inte gick vidare, och det kan också skapa goodwill till företaget att ta sig den tiden om möjligt. Bra kandidater är ofta eftertraktade, så försök hålla tidsplan så att du inte riskerar att förlora kandidaten du tänkt anställa. Om du väljer mellan två slutkandidater och rekryteringsprocessen drar ut på tiden är det bra att höra av sig till båda för att behålla en god dialog och inte tappa någon kandidat. Kandidater kan vara i flera rekryteringsprocesser samtidigt.

Behöver ni extrapersonal?

Lämna ett erbjudande

– Så fort du bestämt vem du vill gå vidare med, hör av dig till kandidaten på telefon eller bjud in till ett möte. Förhoppningsvis tackar kandidaten ja och då kan förhandlingen börja om villkor kring anställningen. Har du gjort ett bra underlag och ställt frågan om önskad lön och villkor redan tidigt i processen bör ni kunna mötas.

Uppföljning

– Om du lägger energi på att göra rekryteringsprocessen rätt från början så kommer du att spara både tid, pengar och resurser. Ha i åtanke vad en eventuell felrekrytering kan komma att kosta. Följ gärna upp rekryteringen efter ett par månader och hör med den nu nyanställde hur denne trivs och om roll och förväntningar infriats.

Det gör du efter intervjun

  1. Fundera över resultatet och bestäm dig för vem du går vidare med. Dra inte ut på beslut, då finns risk att du tappar kandidaten.
  2. Lämna ett erbjudande till kandidaten som du vill gå vidare med. Ge alla i processen besked.