<
Lernia 2021 ÖB Stor 2
ÖB:s bästa ledarskapstips:

”Ge människor mandat och var inte där och peta”

Årets chef, sommarpratare och pilot. Överbefälhavare Micael Bydén är ingen teoretiker utan tror på det mänskliga mötet.


Ledarskap är relation

– För mig är ledarskap väldigt mycket relation. Medarbetare ska bli sedda och hörda, sen behöver man få klappen på axeln när man har gjort något bra, säger han.

Sveriges ÖB Micael Bydén blev tidigare i år utsedd till Årets chef av tidningen Chef.

Under Micael Bydéns ledning har Försvarsmakten de senaste åren fått både ökade anslag och ett ökat förtroende hos medarbetare och allmänhet. Myndigheten har blivit mer uppmärksammad och prioriterad än tidigare. Bydén är dock blygsam när frågan om utmärkelsen kommer på tal.

– Den här utnämningen hade inte varit möjlig om inte min organisation hade gjort det jobb som den gör. För mig som chef är det inte viktigt att teoretisera och läsa böcker kring ledarskap, utan att förstå hur människor fungerar. Mina ledarskapstips går att samla på en och en halv A4-sida, inte mer. 

Så, vad har du för ledarskapstips?

– Att vara chef på hög nivå innebär att man har ett fantastiskt genomslag om man bestämmer sig för vissa saker, men då gäller det också att man litar på cheferna nedströms, att man ger dem mandat. Med tydliga ramar blir friheten större att agera, om man inte är där och petar, säger han.

Attrahera kvinnor – kärnfråga

En av de viktigaste frågorna han driver är att öka antalet kvinnliga medarbetare inom försvaret.

– Vi ska bli bättre på att spegla samhället. Det är en kärnfråga för framtida utveckling. Detta är ingen rättvisefråga utan en fråga av operativ betydelse. Vi vet att en jämställd försvarsmakt är en starkare försvarsmakt, precis som vilken organisation som helst.

Micael Bydén konstaterar att tröskeln för engagemang i försvaret är högre för kvinnor. Genom olika kampanjer försöker myndigheten ändra på det och utmana bilden av vem som passar i Försvarsmakten.

– Unga kvinnor har vi lagt mest krut på att nå. Vi har bland annat haft en kampanj som heter ”Kom som du är” som trycker på att man kan se ut på olika sätt och ha olika bakgrund.

Kollegor

Machokultur ska bort

Försvarsmakten har länge dragits med en machostämpel. Det är något som Micael Bydén kämpar för att sudda ut.

– Trakasserier, kränkningar och mobbning är något som ska bort, det ska inte finnas i vår organisation. Det kräver ett ständigt arbete och handlar om kultur – det som sitter i väggarna.

Samtidigt är han medveten om att det inte är helt lätt att komma förbi att det bitvis är en tuff arbetsmiljö.

– De som kommer till ett jägarförband vet att det är hårda krav, de är beredda på att det blir tufft. Men att mötas av ett felaktigt beteende, det är inte okej. Det ska bort ur Försvarsmakten. Vi ska skapa en kultur som är icke-dömande.

Ska rekrytera 30 000

En annan utmaning är personalförsörjningen. Försvaret ska öka antalet medarbetare från 60 000 till 90 000.

– Att vi kan rekrytera och behålla den personal som väljer att komma till oss kommer att vara helt avgörande för tillväxten. Vi konkurrerar med andra om samma personer. Vi måste bli tydligare och bättre på att berätta vad en militär karriär innebär.

Behöver ditt företag fler medarbetare?

Feedback från gräsrotsnivå

Det mest givande med jobbet som ÖB tycker Micael Bydén är att träffa människor i organisationen och komma ut i verkligheten för att få förståelse för hur medarbetare jobbar.

– Det bästa jag vet är att komma ut och prata med den enskilde soldaten eller sjömannen som är under värnpliktsutbildning. Det som är kul är att jag får direkt-feedback.

Avslutningsvis, om du skulle ha en superkraft, vad skulle det vara?

– Jag är ju pilot, jag skulle vilja kunna flyga. Men den finaste superhjälte jag vet är Bamse, är man stor och stark – vi har ju en sån organisation – då måste man vara snäll, säger han.

video

Micael Bydén

Se hela inspelningen från webbinaret med Micael Bydén

Här kan du se hela inspelningen från webbinaret "Lernia möter" med Micael Bydén.

ÖB:s 3 bästa ledarskapstips

  • 1

    Bygg relationer, medarbetare ska bli sedda och hörda.

  • 2

    Ge mellanchefer mandat att agera.

  • 3

    Uppmärksamma och beröm när någon gjort något bra.