<
Toppbild Ledarskap I En Föränderlig Omvärld

Så utvecklar du ledarskapet i en föränderlig omvärld

Vi lever i snabbt föränderliga tider. Det leder till att det ständigt uppstår nya krav och utmaningar. Hur kan du som chef säkerställa att ditt ledarskap håller under förändring? Med de här metoderna kan du anpassa dig och bli en bra ledare även när allt förändras.


Metoder som gör det lättare att omforma och anpassa ditt ledarskap

Även om vi inte räknar med pandemin så är dagens arbetsliv snabbrörligt och föränderligt. Det sker konstant snabba förändringar i världen, på arbetsmarknaden, inom tekniken etc. Den här snabba förändringstakten ställer nya krav på chefer och ledare. Hur kan du som ledare säkerställa att ditt ledarskap håller när morgondagen utan förvarning kan se helt annorlunda ut än vad du är van vid?

Det finns metoder som gör det lättare att snabbt kunna omforma och anpassa ditt ledarskap när omvärlden förändras.

Vilka utmaningar står dagens ledare inför?

Dagens föränderliga omvärld har beskrivits som VUCA (Volatile, Uncertain, Complex och Ambiguous). När arbetslivet blir mer flyktigt och komplext ökar både kraven och takten. Det innebär att ledarskapet ständigt behöver anpassas och utvecklas för att kunna förbli relevant och möta de nya förutsättningarna. Vilka är då utmaningarna i den här snabba förändringen?

 • Ny teknik. Den tekniska utvecklingen sker i en rasade fart. Nya lösningar och verktyg kan förbättra produktiviteten, kommunikationen och effektiviteten. Men de kräver också ett ständigt lärande och en förståelse för hur de används i ett större sammanhang.
 • Generationsskiften. De yngre generationerna håller på att ta över på arbetsmarknaden. De har andra värderingar och drivkrafter. Något som också kräver en ny form av ledarskap.
 • Kunskapsinnehållet ökar. I princip alla slags verksamheter har blivit mer beroende av kunskap för att kunna leverera. Vi behöver processa mer information för att hänga med. Utvecklingsarbetet kräver mer utrymme.
 • Nya samarbetsformer. Gränserna i en organisation luckras upp och det delas mer kunskap och tjänster mellan olika avdelningar som tidigare inte samverkat. Det blir också allt vanligare med projekt- och distansarbete.
 • Ändrade förutsättningar. Pandemin vände upp och ned på hela världen mer eller mindre över en natt. Även när den är över kan det snabbt ske stora globala förändringar. Till exempel på grund av geopolitiska orsaker, naturkatastrofer m.m. Högst aktuellt är den pågående invasionen av Ukraina och det faktum att världen nu befinner sig i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Detta är något som påverkar hur företag och ledare ska agera och är ett exempel på varför vi måste kunna anpassa oss snabbt till nya, oförutsedda förutsättningar.
 • Högre takt. Förändringar sker i en mycket snabbare takt. Det finns mindre tid till att utvecklas utifrån reflektion och lärande. Ledarskapet behöver kunna utvecklas snabbare.

Det nya normala är att förändringar sker snabbt, ofta och många gånger oväntat. Det kan få människor att känna sig överväldigade och bli passiva. Dagens chefer behöver kunna utvecklas i takt med sin omvärld för att kunna leda framgångsrikt utan att pressa sig själva för hårt.

Arbeta med både kort- och långsiktiga mål samt med scenarios

En metod för att bli bättre förberedd på oväntade förändringar är att jobba och planera bimodalt. Det här innebär ett ledarskap som arbetar både långsiktigt och stabilt samtidigt som det även har en kortsiktig agil del. De stora planerna behöver kompletteras med mindre planer som snabbt kan ändras och anpassas utifrån den övergripande strategin. Det kräver ett stabilt ledarskap som håller ögat på både det långsiktiga och de ändrade förutsättningarna.

Ett sätt att skapa en bättre förberedelse för det här är att arbeta med scenarios i planeringen.  Hur gör ni om det här händer? Vilka olika faktorer kan påverka hur ni arbetar? Vad händer ute i världen, bland kunderna och hos konkurrenterna? Att vara förberedd på eventuella förändringar gör det lättare för dig att jobba långsiktigt även när förutsättningarna plötsligt ändras.

Mikrolärande

Kunskap är alltid en färskvara. Bäst före-datumet har blivit ännu kortare nu när förändringstakten har ökat. Det här ställer nya krav på chefer att ständigt hålla sig uppdaterade och lära sig nya saker. När den snabba utvecklingen dessutom minskar tiden för utveckling och reflektion behövs en ny form av kontinuerligt mikrolärande. Att ta in nya kunskaper och omvandla dem till en relevant utveckling behöver bli en naturlig del av varje arbetsdag.

Ta till vara på teknikens möjligheter

Medan den tekniska utvecklingen är en av orsakerna bakom dagens snabba förändringar erbjuder de även många möjligheter. När nu de flesta organisationer håller på att digitaliseras går det att effektivisera många arbetsuppgifter. Inte minst kan många tidskrävande manuella administrativa uppgifter automatiseras så att cheferna kan ägna den tiden till att utveckla sitt ledarskap. Det går även att nyttja algoritmer och verktyg för dataanalys till att använda information för att förutse vad som kan hända. Som ledare kan du få realtidsdata och korrekta beslutsunderlag som hjälper dig att ta rätt beslut i rätt tid.

Elasticitet i ledarskapet

Förmågan att anpassa sig efter förändringar och se dem som möjligheter istället för hot är kanske en av de viktigaste egenskaperna i en snabbt föränderlig värld. Inte bara för att du ska kunna vara en bra ledare när det sker förändringar, utan även för att det är positivt för välbefinnandet. Elastiska ledaregenskaper bygger bland annat på:

 • Hur du som chef filtrerar och tolkar information. Om du tar ett personligt ansvar och anser att du har kontroll över olika händelser, samt har en positiv omvärldssyn utan att bli verklighetsfrånvänd, kan du möta snabba förändringar bättre.
 • Hur du som chef hanterar utmaningar. Självförtroende hjälper dig att möta förändringar utan att tappa motivationen. Självkontroll låter dig hantera stress på ett lugnt och rationellt sätt. Problemlösningsförmåga leder till innovativa lösningar på utmaningar.
 • Hur du som chef kommunicerar och interagerar. En uppriktig kommunikation där du delar idéer fritt, även under utmanande situationer, underlättar för andra att nå era mål utan konflikt eller förvirring. Att bygga upp socialt stödjande nätverk gör det lättare att hantera problem och utmaningar.

Ett hållbart ledarskap

Stora mängder information, snabba förändringar och en hög takt kan skapa press och leda till utbrändhet. I en snabbt föränderlig omvärld är det viktigare än någonsin att du tar din stressnivå på allvar, prioriterar tid för återhämtning och reflektion samt har en närvaro i nuet. Det lägger grunden för ett hållbart och sunt ledarskap samtidigt som du blir en förebild för dina medarbetare i hur ni behåller lugnet och anpassar er när det sker plötsliga förändringar.

Så utvecklar du ledarskapet i en föränderlig omvärld

3 snabba tips

 1. Förbered er inför oväntade händelser genom att sätta både korta och långsiktiga mål. Komplettera era långsiktiga mål med delmål som kan anpassas vid eventuella förändringar.
 2. Kom ihåg att du aldrig blir färdiglärd. Kunskap och nya insikter kan hjälpa både dig och dina medarbetare att utveckla ert arbetssätt.
 3. Gå med utvecklingen. Omfamna och nyttja digitaliseringen och se vilka fördelar du som ledare kan få ut av automatiserade processer, digitala verktyg och dataanalyser.