<
Fördomar 2000X1051

5 fördomar som får kvinnor att rata industrin

Det finns en hel del fördomar som florerar kring industrin. Dessa gör att många kvinnor väljer andra karriärvägar. Vi frågar Marie Nilsson, ordförande på IF Metall, om hur det faktiskt ser ut och vad som kan göras för att förändra situationen.


Fördom 1

Det är ett tungt och smutsigt arbete.

Hur ser det ut?
– Det finns en gammal förlegad bild av industrin. Miljön i tillverkningsindustrin präglas i dag av ordning och reda, det är rent och snyggt. Sen finns det undantag med miljöer som fortfarande inte är optimala, men automatiseringen har gjort att en hel del av de tyngre och jobbiga arbetsuppgifterna har försvunnit. Dessutom är det som upplevs som tungt för en kvinna ofta tungt även för männen. Vissa arbetsplatser jag har besökt har infört hjälpmedel för tunga lyft och liknande först när en kvinna har börjat arbeta där, och då har männen ifrågasatt varför det inte har gjorts tidigare. Alla får förslitningsskador av för tunga lyft.

Hur behöver man arbeta vidare med detta?
– Det gäller att visa upp industrin, bjuda in och visa hur det faktiskt ser ut i dag.

Fördom 2

Man måste vara tuff för att klara sig i en mansdominerad miljö

Hur ser det ut?
– Nej, du måste inte vara tuff för att jobba i industrin, du ska vara dig själv. Däremot kan det vara ovant att jobba i en miljö där de flesta kollegor är män, så ser det fortfarande ut, 75 procent är män. Många män är väldigt glada för att industrin ändå går mot jämnare könsfördelning och tar väl hand sina kvinnliga kollegor.

Hur behöver man arbeta vidare med detta?
– Industrin måste fortsätta att lyfta upp kvinnliga förebilder för att attrahera fler kvinnor och minska den sneda könsfördelningen.

Fördom 3

Det är farligt och det sker ofta arbetsplatsolyckor

Hur ser det ut?
– Det blir bättre och bättre. Industrin är en riskfylld miljö med många kritiska moment. Människor och maskiner ska samsas under samma tak. Därför jobbar man aktivt med skydd och säkerhet. Det är viktigt att följa de regler och föreskrifter som finns, du får inte ta genvägar. Det är nolltolerans mot olyckor, men säkerheten kan alltid utvecklas.

Hur behöver man arbeta vidare med detta?
– Man måste fortsätta att jobba förebyggande. Om det sker en olycka måste man dra lärdom av det och se till att det inte händer igen. När någon ny investering ska göras eller när någon ny maskin ska sättas in är det även bra att låta facket vara med och säga sitt och se till att det blir rätt från början.

Behöver du förstärkning av industripersonal?

Se våra bemanningstjänster

Fördom 4

Det är monotona arbetsuppgifter av löpandebandskaraktär

Hur ser det ut?
– Det finns fortfarande den typen av arbetsuppgifter, men det finns också väldigt komplexa och omväxlande arbetsuppgifter inom industrin. Hur arbetsuppgifterna ser ut beror helt på vilken produktion du arbetar i och vilken tjänst du har. Monotona jobb kan orsaka arbetsmiljöproblem. Vi jobbar därför för att våra medlemmar ska få mer utvecklande uppgifter och delas in i arbetslag där de roterar och får utföra olika arbetsuppgifter.

Hur behöver man arbeta vidare med detta?
– Det är viktigt att arbetsgivaren inser att innehållet i arbetsuppgifterna måste vara bredare om man ska attrahera nya medarbetare.

Fördom 5

Det finns en machokultur med mycket hård jargong

Hur ser det ut?
– Ja, på vissa platser är det så och det här är något som vi på IF Metall jobbar med att förändra, och som alla behöver arbeta med. Efter #metoo-vågen höjdes medvetenheten betydligt även inom våra branscher. Arbetet har intensifierats och en naturlig del är att bemöta och ifrågasätta övertramp.

Hur behöver man arbeta vidare med detta?
– Det är inte okej att uttrycka sig sexistiskt, och förekommer det måste man säga ifrån direkt. Det kanske inte alltid är så att jag förstår att jag säger något nedsättande, då behöver jag bli ifrågasatt. Det måste bli en diskussion kring detta.

Trots en del utmaningar och fördomar i industrin, vad är det allra bästa med att jobba i industrin?

– Det bästa med att jobba i industrin är att många känner en stor yrkesstolthet att vara med och tillverka produkter i världsklass tillsammans med sina arbetskamrater, säger Marie Nilsson.