<
Bemmaningspersonal Som Trivs Toppbild Lernia

Bemanningspersonal som trivs presterar bättre

Många branscher är idag hårt drabbade av kompetensbrist, vilket gör det svårt att rekrytera kvalificerade medarbetare. Det är därför viktigare än någonsin att ta vara på den personal man har. Medarbetare som trivs på jobbet är inte bara lättare att behålla, de är också mer produktiva.


Trivsel och produktivitet

Medarbetare som trivs på sitt jobb känner större engagemang

Det finns en tydlig koppling mellan trivsel och produktivitet. Medarbetare som trivs på sitt jobb känner större engagemang, har en lägre frånvaro och är mer lojala, något som leder till en högre produktivitet. Detta låter kanske självklart, åtminstone för dina tillsvidareanställda medarbetare. Men har du tänkt på att det också gäller konsulterna som hyrs in för att täcka längre eller kortare personalbehov? Med vår långa erfarenhet av bemanningsbranschen har vi på Lernia utvecklat gedigen kunskap om trivsel vid just bemanning. Här delar vi med oss av vår syn på vad som är viktigast att arbeta med, både för oss som bemanningsföretag och för dig som hyr in personal.

Tydlig ansvarsfördelning och samverkan

Bra samarbete mellan leverantör och kund skapar trivsel

Vem bär ansvaret för bemanningspersonalens trivsel? Och hur säkerställer man att den inhyrda personalen är engagerad? Det här är viktiga frågor som påverkar kvaliteten på bemanningspersonalens arbete och leverans. Vid bemanning är det bemanningsföretaget som är arbetsgivare. Vi på Lernia har ansvaret för våra konsulter och ska se till att utveckla deras potential, att de trivs och att de kan leverera med så hög kvalitet som möjligt. Vi ser trivsel och engagemang som färskvaror som behöver vårdas kontinuerligt för att bestå. Samtidigt är kunden arbetsledare och den som ska se till att det dagliga arbetet utförs säkert och i en bra arbetsmiljö. Trygghet och trivsel bygger alltså på ett bra samarbete mellan leverantör och kund.

Skapar trivsel

Tre viktiga faktorer som påverkar hur konsulterna trivs

Det finns en rad viktiga faktorer som påverkar trivseln, och dessa kan variera från bransch och arbetsplats. Här är tre viktiga punkter som gäller för alla verksamheter:

Matchning

Samma principer gäller vid både rekrytering och bemanning. Det är inte bara yrkeskompetens som ska stämma överens med behov utan även personliga egenskaper. Därför är det viktigt att lägga ned tid och fokus på att förstå vilket behov som finns, så att du som kund får rätt konsulter. Varje uppdrag bör hanteras som unikt och få en anpassad rekryteringsprocess utifrån kundens specifika behov.

Onboarding

En bra introduktion är en förutsättning för ett bra samarbete. En genomtänkt onboarding ska syfta till att ge konsulterna bästa möjliga start, innehållande den information, utrustning och genomgång som krävs för uppdraget. Att redan från början ge en god förståelse för er verksamhet och en känsla av trygghet bidrar till att konsulterna snabbt kommer igång och blir produktiva.

Ledarskap

Trivsel och engagemang kräver tydlighet kring mål och förväntningar samt en kontinuerlig uppföljning. En bemanningsleverantör som prioriterar trivseln hos sin personal bör därför ha närvarande konsultchefer som följer upp och aktivt arbetar med att få konsulterna att känna sig trygga på arbetsplatsen. Närvarande konsultchefer kan också agera snabbt om någonting behöver justeras. Vår erfarenhet är att ju närmare kontakt mellan oss och våra konsulter som finns i uppdraget, desto bättre blir leveransen.

Högt engagemang inom bemanningsbranschen

Bemanning en attraktiv bransch med nöjda medarbetare

En vanlig oro bland arbetsgivare som hyr in personal är att bemanningskonsulterna inte ska känna samma engagemang som de anställda. I verkligheten finns det dock ett högt naturligt engagemang inom bemanningsbranschen. Vartannat år gör Kompetens­företagen – bransch- och arbetsgivar­organisationen för företag inom rekrytering, omställning och bemanning – en undersökning över hur de som arbetar inom bemanning trivs med sitt jobb. Enligt den senaste undersökningen är bemanning en attraktiv bransch med nöjda medarbetare.

De som söker sig till branschen ser det som en möjliggörare på flera sätt – att få prova olika arbetsplatser, bredda och fördjupa sin erfarenhet, utveckla sin kompetens och få ett mer intressant jobb. Det är en bra chans att få visa vad man går för och att etablera sig på arbetsmarknaden och de som arbetar inom bemanning trivs med det upplägget. Tre av fyra är nöjda med sina arbetsuppgifter, upplever arbetet som meningsfullt och skulle rekommendera jobbet till andra. Fyra av fem känner sig uppskattade av sina kollegor och av kundföretagen.

Det finns alltså ett högt grundengagemang hos de som arbetar som bemanningskonsulter. De ser en möjlighet att positionera sig själva på arbetsmarknaden genom att visa intresse och göra bra ifrån sig. Vilken arbetsgivare vill inte ha sådana medarbetare? Låt oss samarbeta för att se till att de trivs och vill fortsätta göra ett bra jobb – så kan vi nyttja hela deras potential på bästa sätt.

Psst…! Vi på Lernia tar reda på hur vår personal trivs i en återkommande undersökning. Resultatet visar bland annat att av de konsulter som tidigare arbetat på andra bemanningsföretag så trivs hela 77 procent bättre hos Lernia, och 18 procent trivs lika bra. Vill du veta mer om hur vi arbetar med trivsel som en strategi för att behålla duktig personal? Tveka inte att höra av dig till oss!