<
Toppbild 4 Myter Om Bemanning

4 myter om bemanning

Att bemanning skulle vara dyrt, krångligt och leda till oengagerad personal utan fast anställning, är några av de myter som ofta kommer på tal när man pratar om bemanning. Här listar vi fyra vanliga myter och förklarar varför dessa uppfattningar är just myter.


Myt 1

Bemanning är dyrare än att anställa

Då fast timkostnad för inhyrd personal oftast överstiger timkostnad för anställd personal kan det vara lätt att dra slutsatsen att bemanning skulle vara det dyrare alternativet. Men är det verkligen så? Och vad är det som kostar egentligen?

Vi slår hål på myten genom att gå igenom vad som kostar extra och vad som faktiskt ingår i bemanningslösningen.

Arbetsgivare betalar inte bara lön för sina anställda utan även sociala avgifter, arbetsgivaravgifter, försäkringar, semester- och sjukersättningar, etc. Utöver det tillkommer kostnader för administration och rekrytering. Vid bemanning å andra sidan, ligger arbetsgivaransvaret på leverantören, vilket innebär att de betalar avgifter och sköter både rekrytering och administration.

Vad som är mest kostnadseffektivt beror på hur beställarens behov ser ut. Det är inte ovanligt att bemanningsleverantören erbjuder möjligheten att ta över inhyrd personal på längre sikt. I det läget slipper arbetsgivaren kostnad för både rekrytering och introduktion – en lösning som är både tids- och kostnadsbesparande.

Även under kortare perioder av arbetstoppar, ofta säsongsrelaterade, är bemanning ett kostnadseffektivt alternativ eftersom kunden endast betalar för konsulten under den exakta period som kunden har den inhyrda personalen. Då produktion eller service går tillbaka till lågsäsong igen – med lägre personalbehov som följd – återgår arbetsstyrkan till sitt ursprungsläge utan den extra inhyrda bemanningen.

Tips! Med vår priskalkylator kan du själv undersöka kostnaderna för att hyra in eller rekrytera personal.

 

Myt 2

Bemanningspersonal har inte samma engagemang som anställda

Att bemanningspersonal inte kan visa på samma engagemang eller intresse som fastanställda är ett antagande som troligtvis grundar sig i tankar om inkludering och tillhörighet. Som anställd är du involverad i verksamheten på ett mer långsiktigt sätt. Men enligt undersökningar finns det ett högt grundengagemang bland de som väljer att arbeta inom bemanning. Konsulter ser det som en möjlighet att få mer erfarenhet, utveckla sin kompetens och knyta viktiga kontakter.

Kompetens­företagen är bransch- och arbetsgivar­organisationen för företag inom rekrytering, omställning och bemanning. De utför regelbundna trivselundersökningar bland de som arbetar inom bemanning, och i likhet med tidigare mätningar så visar även den senaste undersökningen att det här är en attraktiv bransch med nöjda medarbetare. De som arbetar inom bemanning trivs med sitt val och enligt undersökningen är tre av fyra nöjda med sina arbetsuppgifter, upplever arbetet som meningsfullt och skulle rekommendera jobbet till andra. Fyra av fem känner sig också uppskattade av både kollegor och kundföretag.

Att känna ett naturligt engagemang för arbetsuppgifter, arbetsplats, kollegor och chefer är snarare kopplat till individen, än huruvida du är konsult eller fast anställd. 

 

Myt 3

Bemanning är en tillfällig lösning för tillfälliga behov

I en värld där globala förutsättningar kan ändras, i princip över en natt, är flexibilitet en grundförutsättning för att verksamheter ska kunna gå runt. På dagens och framtidens arbetsmarknad är bemanning ett långsiktigt och hållbart alternativ som säkrar upp när det oförutsägbara inträffar. Ett exempel ser vi här i en analys från McKinsey som visar att just inhyrd personal och flexibla bemanningslösningar har hjälpt företag att bättre återhämta sig ekonomiskt efter pandemin.

Många företag upplever resurs- och kompetensplanering som mycket utmanande, därför att det helt enkelt är svårt att förutse hur behoven kommer att se ut. Att ha en flexibel personalstyrka som går att anpassa efter behov, att kunna byta ut personal som inte fungerar och att ha en stabil samarbetspartner som ansvarar för den inhyrda personalen är därför inte bara nödvändigt vid enskilda tillfällen. Istället bör bemanning ses som ett verktyg för att arbeta mer proaktivt, och inte enbart för att lösa kortsiktiga, tillfälliga behov.

 

Myt 4

Med bemanning ökar risken för felrekrytering

Vid bemanning behöver inte kunden vara involverad i rekryteringsprocessen på samma sätt som vid egen personalrekrytering. Det kan kännas osäkert att lämna över hela, eller stora delar av ansvaret på en utomstående part, men det ökar inte risken för att fel person ska anställas. Snarare tvärt om. Att rekrytera personal är en komplex och ofta svår process. Undersökningar visar att var tionde rekrytering blir en felrekrytering och att bara cirka hälften av alla rekryteringar ses som lyckade. Rekryteringsprocessen blir ännu mer pressad när personalbehovet uppstår utan förvarning. Som bemanningsleverantör är man specialiserad på just rekryteringsprocessen och kan ägna fullt fokus åt att hitta rätt kandidater. Här finns konsultchefer med ett nätverk av kandidater vars huvuduppdrag är att hitta kompetenser som matchar kundens unika behov.

Tips på mer läsning: Så möter du arbetsmarknadens utmaningar och fått rätt person på rätt plats

Lernia har vi lokal personal som är närvarande och engagerad och som har en tät dialog med våra kunder och konsulter, för att allas behov och förväntningar ska bli tillgodosedda på absolut bästa sätt. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med lokal närvaro i hela Sverige. Vi skräddarsyr ett upplägg som passar varje kund på bästa sätt och hittar den bäst lämpade konsulten utifrån kundens behov. Bemanning är en lösning som ger dig rätt person på rätt plats.