Skip to main content

Guide: Att leda i en automatiserad värld

Automatiseringens framfart har stor inverkan på arbetslivet och ledarskapet. Inte minst påverkas industrin som är mitt uppe i den fjärde industriella revolutionen. I den här guiden får du veta hur du kan säkerställa ett bra ledarskap i en allt mer automatiserad värld.

Ur innehållet:

  • Vilka ledaregenskaper är viktiga i en automatiserad verksamhet?
  • Hur påverkas industrin av automatiseringen?
  • Vilka nya krav ställs på en chef i en automatiserad organisation?
  • Vilka ledarskapsutmaningar följer med en ökad automatisering?