Skip to main content

7 dödssynder – detta ska du som chef undvika till varje pris

Det kan vara svårt och utmanande att vara ledare. Alla gör misstag då och då, det är mänskligt. Men det finns några saker du måste låta bli.

Dödssynd 1: Har inte satt ramarna

När chefen ger för luddiga ramar kring det mesta.

– Medarbetaren måste veta vad som förväntas. Det kan handla om regelmässiga saker som lagar att förhålla sig till eller säkerhetsföreskrifter, men även förväntningarna på rollen. Att inte veta skapar onödig stress. 

Dödssynd 2: Står med tidtagarur

När chefen har för snäva tidsramar.

– Chefen sätter upp ett mål. 10 000 muttrar ska produceras, det tar en timme under de allra bästa förhållanden. Men vad händer när någon medarbetare behöver gå på toa, är sjuk eller kommer en minut för sent från fikarasten? För snäva tidsramar där medarbetare pressas till orimliga arbetsvillkor skapar eskalerande problem. Det måste finnas marginaler. 

Dödssynd 3: Ser medarbetaren som robot

När chefen missar de mjuka värdena.

– Vi är människor och vi leder människor. Många chefer gör misstaget att de stirrar sig blinda på siffror i Excelark. Eller om företaget står inför en omorganisation, då måste medarbetarnas tankar och känslor tas med. De är inte bara x antal personer som ska infogas i en ny struktur.

Behöver ditt företag fler medarbetare?

Se våra bemanningstjänster

Dödssynd 4: Jobbar i stuprör

När mellanchefen fokuserar för mycket på att nå resultat i det egna teamet.

– Chefen ser bara den egna gruppen och missar att tänka in hela företaget. Hen fokuserar på att det egna skiftet ska klara sina mål, men glömmer att det är en gemensam kedja där alla skift ingår. Det leder till minskad produktivitet och kvalitet och bygger inte vi-känsla inom företaget. 

Dödssynd 5: Plåstrar bara om

När chefen inte går till botten med problem som uppstår.

– Chefen sätter plåster och botar symtomen i stället för att ta itu med roten till problemet. En maskin läcker olja och hen torkar upp fläckarna. Men varför läcker maskinen? När vi sätter plåster, dyker nya symtom upp på samma grundproblem, om och om igen. 

Dödssynd 6: Sopar konflikter under mattan

När chefen ser åt ett annat håll om konflikter uppstår.

– Om det är en konflikt på jobbet gäller det att ta tag i det. Har det blivit osämja mellan två medarbetare är det inte säkert att det löser sig av sig självt och det där kan ligga och gro och skapa dålig stämning. Konflikter leder till att medarbetare inte trivs och kanske presterar sämre. 

Dödssynd 7: Måste ha rätt

När chefen måste ha sista ordet och att det hen säger är rätt.

– Det intressanta är inte vem som gör rätt och fel, utan fundera över vad som är vägen framåt. Som Dr Phil sa för 20 år sedan: ”Do you want to be right or happy?” Det är väldigt ovanligt att folk går till jobbet för att göra ett dåligt jobb. Är det någon som har gjort fel så försök att ge feedback med omtanke, säger Malin Trossing.

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.

Läs mer om våra nyheter och trender