Skip to main content

Industrin lockar fortfarande inte unga - ”En spännande bransch med utvecklingsmöjligheter”

Svensk industri skriker efter utbildad personal. Men bristerna inom flera yrkeskategorier håller i sig. Det visar färska siffror från SCB:s Arbetskraftsbarometer. Marie-Louise Bondesson, HR-chef på Lernia, ger sin kommentar.

Inom industrin råder det stor brist på personal med yrkesutbildning på gymnasienivå. Arbetsgivarna uppger att det saknas medarbetare i sju av tretton utbildningsgrupper. Allra störst brist är det på transportutbildade, där åtta av tio arbetsgivare säger att det är svårt att rekrytera nyutexaminerade.

 – Jag tror definitivt att det fortsatt är en utmaning för branschen att attrahera framför allt unga människor till praktiska yrken, men även att motivera kvinnor att söka sig till teknikorienterade ämnen. Samtidigt är förstås allt fler medvetna om den teknik- och innovationshöjd som råder i dag och med det möjligheter till utveckling, säger Marie-Louise Bondesson.

Hög efterfrågan på civilingenjörer

Inom utbildningsområdet teknik och tillverkning rapporterar arbetsgivarna att de har ett behov av att öka antalet anställda på tre års sikt. Nästan sju av tio säger att de behöver öka antalet anställda civilingenjörer inom energi- och elektroteknik samt civilingenjörer inom elektronik, datateknik och automation.

Marie-Louise Bondesson känner igen siffrorna från tidigare genomförda undersökningar.

– En allt mer automatiserad bransch ställer också krav på kompetens som kan driva utvecklingen vidare. Det här är områden att satsa på som ung om man står inför vägval i karriären.

Två bilmontörer vid en bil i fabrik.
Inom industrin råder det stor brist på personal med yrkesutbildning på gymnasienivå.

Tappar konkurrenskraft

Risken är stor att situationen förvärras ytterligare i takt med stora pensionsavgångar och att arbetsuppgifterna ständigt förändras och kräver ny kompetens.

– Långsiktigt kan det ju betyda att Sverige tappar konkurrenskraft om kompetensbristen kvarstår.

”Spännande utvecklingsmöjligheter”

Marie-Louise Bondesson tror att det som krävs är att nå ut till framför allt unga personer och visa bilden av en modern industri – där arbetsuppgifterna handlar mer om underhållsteknik, automation, robotteknik och it än om montering och mekanik.

– Både vi och våra kunder är överens om att vi måste attrahera fler unga. Vi måste nå ut med budskapet att det här är en bransch med spännande utvecklingsmöjligheter. Vi måste även nå ut till dem som står inför att omskola sig och byta karriärväg och visa vad industrin kan erbjuda. Riktade yrkesutbildningar kan också vara en väg.  

Behöver du förstärkning av industripersonal?

Se våra bemanningstjänster

Vilka grupper tycker du är svårast att nå?

– Vi kan se att det mest är män som söker våra utlysta tjänster, men det finns många teknikintresserade tjejer som vi behöver locka. Industrin ser annorlunda ut idag, de fördomar som fanns tidigare gäller inte längre. Vi eftersträvar att nå ut till fler kvinnliga sökande och vi har flera exempel där vi faktiskt lyckats öka den andelen.

Fotnot:

Arbetskraftsbarometern genomfördes september 2019 till augusti 2020. Arbetsmarknaden har påverkats kraftigt av corona, men i rapporten går man inte in på hur pandemin slagit mot respektive bransch.

Marie-Louise Bondessons 3 sätt att möta kompetensbristen:

  1. Nå ut till unga och ändra på bilden av vad industrijobb innebär.
  2. Försöka nå fler kvinnliga sökande.
  3. Uppmuntra till att omskola sig och byta karriärväg.

Läs mer om våra nyheter och trender