Skip to main content

Testa först – en fördel med att hyra in personal

Att hyra in personal från ett bemanningsföretag är inte bara bra för att snabbt lösa tillfälliga arbetstoppar. Det är även ett utmärkt sätt att pröva om en person passar för en viss tjänst, eller om en nyinrättad tjänst fungerar som det är tänkt. Helt utan det risktagande som en fast anställning innebär.

Att hitta rätt person för en tjänst är en process som kan bli både tidskrävande och kostsam om företaget ska sköta rekryteringen själv. Dessutom innebär det alltid en viss risk. Den kandidat som verkade så bra för rollen under rekryteringsprocessen kanske inte alls passar in på arbetsplatsen eller med sina nya medarbetare när det väl är skarpt läge. De flesta arbetsgivare vet vilka kostnader och vilket merarbete det innebär med en felrekrytering.

Minskar risken

Genom att istället hyra personal från ett bemanningsföretag öppnas möjligheten att testa om personen är rätt, men utan det risktagande som en fast anställning innebär. 

Skulle det inte fungera går det att byta till en annan konsult och på så vis pröva sig fram tills det känns rätt. Testperioden kan vara kortare eller längre – det avgör beställaren tillsammans med bemanningsföretaget. 

Under testperioden får arbetsgivaren chansen att se den nya medarbetarens alla sidor och se om han eller hon passar för rollen och i arbetsgruppens dynamik. Om allt känns bra så har beställaren en person som redan är insatt i arbetet och som fungerar bra när det väl är dags att skriva ett eget anställningsavtal.

Behöver ditt företag fler medarbetare?

Se våra bemanningstjänster

Testa en ny tjänst

Att hyra in personal från ett bemanningsföretag är även ett utmärkt sätt att pröva om en nyinrättad tjänst fungerar som det är tänkt. Genom att hyra in en medarbetare kan beställaren prova sig fram på ett mycket mer flexibelt sätt än vid en anställning. Man slipper utdragna rekryteringsprocesser och långa anställningsavtal, och kan komma igång direkt, men också avsluta snabbt om det skulle visa sig att tjänsten inte fungerar som det var tänkt. Om det varit lyckat finns det redan en inarbetad och kvalificerad person på plats som kan arbeta vidare på den nya tjänsten utan avbrott.

Våga testa ett nytt jobb

Det är inte bara företaget som vinner på att hyra in personal för att prova ett tag innan man anställer. Även medarbetaren får en chans att känna efter om ett visst jobb känns rätt. 

Att få chansen att testa innan man skriver på ett fast avtal kan vara skillnaden mellan att våga tacka ja eller nej till en helt ny tjänst. Det kan även vara den avgörande faktorn till att man vågar byta bransch helt och hållet. 

På det viset bidrar bemanningsföretagen till en rörelse på arbetsmarknaden, och till att få in personer som annars kanske inte hade vågat ta steget och byta jobb.

Testa först - detta är fördelarna:

  1. Minskar risken för felrekrytering
  2. Ger en chans att lära känna medarbetaren och se om hen passar för rollen
  3. Ett bra sätt att testa och utvärdera en nyinrättad tjänst
  4. Bra sätt för medarbetaren att prova på ett nytt jobb innan man blir fast anställd

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.

Läs mer om våra nyheter och trender