Skip to main content

Därför behövs fler kvinnor i industrin

Det blir fler och fler kvinnor i industrin, men det finns fortfarande en stor underrepresentation. För att ändra på detta krävs bland annat fler kvinnliga förebilder. Det menar Marie Nilsson, ordförande för IF Metall.

– Det behövs fler kvinnor i industrin. För att industrin ska överleva måste man helt enkelt attrahera fler kvinnor, säger hon.

Marie Nilsson tycker att det handlar om att säkra framtidens kompetensförsörjning.

– Den klarar vi inte genom att bara vända oss till det ena könet. Dessutom blir alla arbetsplatser bättre av mångfald, och där är kön en viktig aspekt.

Viktigt att medvetandegöra

IF Metall räknar med att cirka 700 000 personer arbetar i industrin, därav 25 procent kvinnor. För att locka fler tror Marie Nilsson att det krävs att industrin visar upp sig med bra exempel.

– Vi måste tydliggöra att alternativet finns, vad det finns för jobb, hur man kan utvecklas och vilken karriär man kan göra, det är nog okänt för många, säger hon.

Marie Nilsson tror att det är en hel del unga som tidigt får höra att det är bättre att välja ett studieinriktat program under gymnasiet, för att ha alla vägar öppna för vidareutbildning.

– Men väljer du samhällsprogrammet eller natur har du ingen färdig utbildning, då måste du plugga vidare. Läser du däremot ett yrkesinriktat program kan du göra både och, du ka börja jobba direkt men även vidareutbilda dig senare i livet om du vill.

Behöver du förstärkning av industripersonal?

Se våra bemanningstjänster

Förebilder behövs

Hon anser att industriarbetsplatser passar kvinnor minst lika bra som män, men att det behövs fler kvinnliga förebilder.

– Det är som ung kvinna viktigt att ha någon att identifiera sig med, att träffa någon annan kvinna som inte är så mycket äldre som kan berätta hur det är att jobba i industrin. Sådana projekt är viktiga att jobba med, säger Marie Nilsson.

Marie Nilsson, ordförande för IF Metall.

Fördomar lever kvar

Något som sätter käppar i hjulen tror hon kan vara alla de fördomar som finns kopplade till industrin.

– Vi har säkert alla fördomar om hur det är att jobba i industrin. Man tror att det är tungt och att det inte skulle vara för kvinnor, eller att man måste vara jätteduktig på matte.

Så ser det sällan ut, menar Marie Nilsson.

– De flesta arbetsplatser fungerar för både män och kvinnor. Det viktigaste är att man är nyfiken och har ett intresse av att lära sig. Däremot måste vi göra upp med den gamla machokulturen och se till att den försvinner.

Men det finns ju fortfarande kvinnor som vittnar om att vissa moment är tunga?

– Ofta är det lika tungt för män som för kvinnor. Det handlar om att utveckla hela arbetsmiljön med nya redskap och verktyg. Män sliter också ut sig genom att lyfta tungt. Vissa arbetsplatser jag har besökt har blivit bättre sen det kommit in fler kvinnor, först då har lyftverktyg införts, vilket även männen har gynnats av.

Marie Nilssons 3 steg för att få fler kvinnor till industrin

  1. Det första är att medvetandegöra vad ett industrijobb innebär.
  2. Det måste finnas kvinnliga förebilder.
  3. Det är viktigt att se till att gamla machokulturer försvinner. Vi måste se till att nolltolerans mot sexuella trakasserier gäller.

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.

Läs mer om våra nyheter och trender