Skip to main content

Maxa starten för nya medarbetare med effektiv introduktion

En introduktion med fokus på att lära känna företagets kultur gör att nya medarbetare snabbare känner sig trygga och kan prestera – vilket i längden ger ett bättre resultat. Lernias HR-expert Anette Wingdahl Molander tipsar om hur du på bästa sätt får en nyanställd med ombord.

En ny medarbetare som snabbt kommer igång med arbetsuppgifter, lär känna kulturen och får ett välkomnande bemötande blir lättare en produktiv del i företaget. Det finns mycket att vinna på att skapa en effektiv och strukturerad introduktion med mjuka värden i fokus. Minskad omsättning av personal är en av fördelarna.

– I dag är det ganska lätt att få ett nytt jobb, får man ingen bra start på en ny arbetsplats finns det risk att man ser sig om efter ett annat. Och vi vet alla att rekrytering kostar, säger Anette Wingdahl Molander.

Introduktionen påverkar sjukfrånvaro och stressnivåer

Den här processen där den nya medarbetaren inhämtar kunskaper för att effektivt bli en del av organisationen kallas ofta för onboarding.

– Det handlar om att om jag som nyanställd känner mig välkomnad börjar jag snabbare prestera självständigt och blir en lönsam del av företaget, det visar forskningen, säger Anette Wingdahl Molander.

Hon anser även att sjukfrånvaro är en faktor som kan påverkas av bra onboardingprogram. De medarbetare som introduceras väl mår bättre och har i längden färre sjukdagar.

– Har vi en tydlighet redan från start i vad som förväntas med en uppföljning efter en viss tid påverkar det stressnivån, stressnivån påverkar i sin tur vår hälsa och i slutändan syns det i sjukfrånvaron.

Behöver ni hyra in personal?

Se våra bemanningstjänster

Lägg krut på första arbetsdagen

Inför första arbetsdagen är det bra om alla tekniska detaljer finns där, som dator, mobiltelefon och inlogg till olika system.

– De tekniska bitarna handlar mer om att jag som ny medarbetare ska känna mig välkommen och att någon har förberett min ankomst än att jag faktiskt ska kunna börja arbeta på min dator på en gång. En blomma på skrivbordet med en liten välkomsthälsning är också trevligt.

Anette Wingdahl Molander tycker att det är viktigt att chefen finns på plats första dagen för att sätta sig ner med den nyanställda och göra en introduktionsplan och prata om förväntningar.

– Introduktionsplanen, eller onboardingplanen, handlar om att presentera företagets värderingar och kultur, vilka uppdrag som är viktiga just nu, vilka personer som är bra att ta kontakt med. Boka också in några avstämningar för att se hur det går.

Underskatta inte kulturen

På arbetsplatser skapas ofta små informella rutiner som även de är viktiga att få kännedom om för att komma in i gemenskapen.

– Ett exempel är att om ingen talar om för mig att den första som kommer på morgonen sätter på kaffe så kan folk reta sig på det om jag missar den detaljen. Utse en fadder som kan gå igenom den typen av rutiner.

Undvik för fullspäckat schema

Att som chef inte vara på plats första dagen tycker Anette Wingdahl Molander är ett misstag. – Tro inte att medarbetaren kommer att klara sig själv omedelbart, men ha heller inte ett för ambitiöst introduktionsprogram. Om du under två veckor är totalinbokad kan det bli kontraproduktivt, det är bättre att ha en checklista som inte är fullt så detaljerad, där medarbetaren får ta sina egna kontakter, säger hon.

En bristfällig introduktion kan i värsta fall leda till konflikter på jobbet.

– Det är det sämsta scenariot, här handlar det kanske om att man inte varit tydlig kring kravprofil och rollbeskrivning, medarbetare vet inte vad de kan förvänta sig av varandra. Ta med den nya personen ett varv i lokalerna så att alla får hälsa.

5 steg för en snabb och effektiv introduktion

  1. Förbered tidigt för den nya medarbetaren, med teknik och informationsmaterial. Ta gärna en kontakt före första arbetsdagen.
  2. Informera alla berörda på arbetsplatsen om att det kommer en ny medarbetare och utse en fadder som extra stöd.
  3. Var på plats och ta emot första dagen och ha en dialog om era respektive förväntningar. Använd gärna en kravprofil och gör en tydlig rollbeskrivning.
  4. Gör en onboardingplan med viktiga personer att träffa och vilken information som ska läsas.
  5. Boka in avstämningar och följ upp utifrån den nya medarbetarens behov.

Vårt rekryteringserbjudande

Så kan Lernia hjälpa ditt företag med rekryteringslösningar nu och i framtiden

Läs mer om våra nyheter och trender