Skip to main content

Feedback leder chefen framåt – även du som ledare behöver återkoppling

Alla behöver återkoppling för att utvecklas. Även chefen mår bra av feedback från de anställda. Det tycker ledarskapsexperten Malin Trossing, som delar med sig av tips om hur man bjuder in till konstruktiv dialog.

Det är en självklarhet att medarbetare har utvecklingssamtal och löpande får både positiv och negativ feedback av sin chef. Men att medarbetarna regelbundet ger chefen en fingervisning om hur hen sköter sig är inte lika etablerat.


– Att ge den lönesättande chefen feedback som denne inte är intresserad av kan göra mer skada än nytta. Medarbetarna är i beroendeställning hos sin chef, därför är det viktigt att du som chef bjuder in till samtal. Kanske kan feedback till chefen vara en punkt under medarbetarsamtalet?

Skilj på feedback och feedback

Malin Trossing tycker att det är viktigt att skilja på olika sorters feedback. Vissa saker måste fram, men annat kanske handlar mer om åsikter och "nice to know". För att kunna avgöra sakens vikt brukar hon ställa upp tre frågor: Måste det sägas? Måste det sägas av mig? Måste det sägas av mig nu?

– Saker som inte fungerar på jobbet, något som allvarligt sänker kvaliteten eller påverkar hälsan hos medarbetare – sådana saker måste man framföra till sin chef. Men om det handlar om tyckande och mindre saker är det viktigare att välja rätt tillfälle.

Reste sig och gick

Malin Trossing minns en händelse som en kursdeltagare berättat om.
– Chefen hade sagt att medarbetarna gärna fick säga vad de tyckte om honom under utvecklingssamtalet, vilket den här medarbetaren då gjorde. Chefen lämnade rummet direkt, efter 20 minuter förstod medarbetaren att han faktiskt inte skulle komma tillbaka.

Extrapersonal vid arbetstoppar?

Se våra bemanningstjänster

Fråga efter kritik när du är beredd att ta den

Poängen som Malin Trossing vill föra fram är att den som frågar efter feedback också måste vara beredd på att ta emot det andra har att säga.

– Som chef måste man tänka efter när man frågar efter kritik: Är jag på rätt plats i livet för att klara av att hantera den kritik som eventuellt kommer fram? Om man inte känner sig stark i sig själv, man kanske har det jobbigt hemma, ligger i skilsmässa eller så, då ska man nog vänta lite.

Men den som känner sig redo för utveckling och vill växa som person uppmuntrar hon till att både efterfråga feedback och skapa ett klimat som gör det lätt för medarbetarna att framföra åsikter.

– Om du reser dig upp och går som i exemplet tidigare så kommer ingen någonsin att vilja ge feedback igen. Men om du i stället visar att du lyssnar och agerar på det som framkommer så kommer det att gå bättre.

Bra, bättre, hur

Ett lätt sätt att få i gång ett samtal kring konstruktiv kritik tycker Malin Trossing är med hjälp av frågorna: Vad har varit bra?, Vad kunde vi gjort bättre? och Hur kunde vi ha gjort det bättre?


– Gör det till en vana. Första gången kanske det inte kommer så mycket, men när medarbetarna ser att du som chef tar tag i smågrejerna som framkommit och att den kritiken landar väl, då kommer de att våga prata om sådant som på allvar är viktigt att få veta.

Alla tjänar på dialog

Och vem tjänar då på att chefen får återkoppling från medarbetarna då och då? Malin Trossing kan inte nog betona att alla parter mår bra av en öppen dialog.


– Det är jätteviktigt att man som chef får feedback, hur ska man annars kunna utvecklas? I en välmående organisation måste man ha en ömsesidig dialog. De chefer som har en löpande dialog med sina medarbetare löser problem snabbare och medarbetarna trivs och mår bättre.

Malin Trossings 3 tips när du som chef vill öppna för feedback

  1. Ställ frågan om att få feedback.
  2. Välj att lyssna på svaret.
  3. Agera på det svar du får.

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.

Läs mer om våra nyheter och trender