Skip to main content

Vem kan söka YH-utbildning?

YH-utbildning är en eftergymnasial utbildning. Vid ansökan tar man inte bara hänsyn till formella meriter utan även till övrig kompetens.


Behörigheter till YH-utbildning

För att söka en YH-utbildning behöver du uppfylla följande behörighetskrav.

  • Gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller
  • Svensk utbildning som motsvarar kraven i en gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning eller
  • Utländsk utbildning som motsvarar kraven i en svensk gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning

Du kan också uppfylla kraven för grundläggande behörighet om du:

  • Har en utländsk utbildning som motsvarar kraven i en svensk utbildning enligt beskrivning ovan. Detta kan du nå om du har validering från VHS/UHR (Verket för Högskoleservice/Universitets- och högskolerådet), som intygar att du har motsvarande grundläggande behörighet för högskolestudier. Eller att du får dina betyg översatta av en auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Tänk på att denna process kan ta några månader, så kolla upp detta i god tid!
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Hur bedöms olika typer av gymnasiebetyg?

För att kunna bedöma om du har motsvarande kunskaper för behörighet till YH-utbildning tar vi bland annat hjälp av underlag från Myndigheten för yrkeshögskolestudier.

På deras webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för olika typer av gymnasiebetyg. https://www.myh.se

Vill du ha hjälp med bedömningen av din behörighet rekommenderar vi att du tar kontakt med en studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen i din hemkommun. De kan också hjälpa dig med en studieplan om det visar sig att du behöver komplettera dina betyg.

Vilka särskilda förkunskaper behöver jag?

En del av våra YH-utbildningar har krav på särskilda förkunskaper, det vill säga krav på ytterligare förkunskaper utöver den grundläggande behörigheten till utbildningen. Dessa krav står specificerade på respektive utbildnings informationssida.

Det kan röra sig om:

  • kunskaper från kurser på gymnasial nivå
  • yrkeserfarenhet
  • andra villkor som är av betydelse för utbildningen
  • motsvarande kunskaper. Motsvarande kunskap kan vara andra kurser än de som nämns under särskilda förkunskapskrav. Du kan till exempel ha äldre gymnasiebetyg där kurserna har andra namn men ändå ger samma förkunskaper. 

Kan jag söka utan formell kompetens?

Ja. Även om du saknar intyg eller betyg på dina kunskaper och kompetenser är du välkommen att söka till oss. 

Då behöver du bifoga ett dokument i din webbansökan som beskriver vad det är du inte uppfyller i de formella kraven samt påvisa annat som styrker att du har motsvarande kunskaper eller andra förutsättningar för att klara utbildningen och den kommande yrkesrollen.

Hitta din YH-utbildning hos Lernia