<
Tjej och kille sitter vid ett skrivbord framför en dator

Urval och antagningsprocess på Yrkeshögskolan

Här får du steg-för-steg information om hur antagningsprocessen fungerar på våra yrkeshögskoleutbildningar.


Varje utbildning har en informationssida, ett produktblad, som beskriver utbildningen. Det är också via denna som du gör din ansökan. Leta efter knappen "Ansökan" på respektive utbildnings sida och följ instruktionerna för att söka.

Antagningsprocessen sker i tre olika steg

Steg 1 – Behörighetsprövning

Successivt som ansökningarna kommer in påbörjas arbetet med att i första hand titta igenom de betyg och intyg som bifogats ansökningshandlingarna. Vi bedömer om de sökande har den behörighet som krävs för utbildningen. Alla behöriga sökande går vidare till nästa steg.

Steg 2 – Urval

Om det till utbildningen är fler behöriga sökande än antalet studieplatser sker ett urval. De behöriga sökande kontaktas i så fall och blir kallade till ett urvalsprovUrvalsprovet är unikt för varje utbildning och på respektive utbildnings informationssida  kan du läsa mer om hur provet går till.

I proven kan de sökande få visa sina teoretiska och/eller praktiska förkunskaper inom det utbildningsområde de sökt. Proven är utformade efter respektive utbildnings krav. Det kan röra sig om

  • skriftliga prov som är inriktade på kunskaper och färdigheter relaterade till utbildningen och yrkesrollen och eller/
  • muntliga prov, individuellt eller i grupp, inriktade på samma som ovan, och/eller
  • praktiska prov/arbetsprov, individuellt eller i grupp.

Proven säkerställer att de personer som kommer med i antagningen är de som har de bästa förutsättningarna att tillgodogöra sig utbildningen.

Till vissa utbildningar finns kriterier som anger att vissa meriter ska poängsättas i urvalsprovet. Detta kan till exempel gälla betyg i specifika kurser, yrkeserfarenhet eller specifikt gymnasieprogram.

Ofta kallas de sökande till informationsmöten där de får möjlighet att träffa representanter från utbildningen. De blir informerade om utbildningens innehåll och genomförande samt den kommande yrkesrollen. De sökande får möjlighet att mingla bland studerande på utbildningen, utbildningsledare, lärare och LIA-handledare samt ställa de frågor de vill ha svar på. Detta för att de ska vara väl medvetna om vad utbildningen innebär och kunna ta beslut om det är rätt val för honom/henne.

Steg 3 - Antagning

Alla behöriga sökande rangordnas efter det sammanlagda resultatet på urvalsprovet i steg 2. De med bäst resultat antas sedan till utbildningen och övriga blir tilldelade reservplatser. Antagningsbesked brukar skickas ut ca 5-11 veckor efter sista ansökningsdag.

Hitta din YH-utbildning hos Lernia