Hantverkare med hjälm arbetar utomhus med skruvmejsel och elkablar

Reell kompetens

Här får du information om hur du åberopar reell kompetens.


Flera tillvägagångssätt

Det finns flera sätt att åberopa reell kompetens på. Här hittar du tips och information om vad som kan gälla för just dig.

Saknar du behörighet?

För dig som inte inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen till våra yrkeshögskoleutbildningar via reell kompetens.

Det betyder att du kanske har förvärvat motsvarande kunskaper i förhållande till de specifika behörighetskraven på något annat sätt. Det kan exempelvis vara genom arbetslivserfarenhet eller kurser som berör området du saknar.

Du behöver i din ansökan skicka med information som beskriver vad du saknar samt andra styrkande dokument i form av arbetsgivarintyg, betyg från högre studier, testresultat, annan dokumentation eller liknande för att visa att du ändå har vad som krävs. 

Det är ditt eget ansvar att påvisa motsvarande kunskaper och/eller att du kommer klara utbildningen trots att det saknas formella betyg för ett eller flera behörighetskrav. I den individuella prövningen ställs alltid den åberopade kompetensen i förhållande till den specifika utbildningen du har ansökt till.

Formulär för kompetenskartläggning

Du hittar formulär för kompetenskartläggning på informationssidan för den utbildning du vill söka till. Fyll i det formuläret och skicka med din ansökan tillsammans med de andra styrkande dokumenten. 

Hitta din YH-utbildning hos Lernia