<
Produktionsmedarbetare 2000X1076

Guide: Så får ni medarbetare med rätt personliga egenskaper

Det är här är guiden för dig som är ledare och vill veta mer om vikten av rätt personliga egenskaper hos dina medarbetare. De personliga egenskaperna påverkar hur effektivt och engagerat de utför uppgifterna, hur de samarbetar med andra inom organisationen och hur de löser problem och hittar smartare sätt att göra sitt jobb. Du får även insikter i hur du bäst går till väga för att rekrytera medarbetare med rätt personliga egenskaper.


Så får ni medarbetare med rätt personliga egenskaper

Ur innehållet:

  • Vad visar undersökningar om personliga egenskaper i arbetslivet?
  • Vilka är de mest efterfrågade personliga egenskaperna på arbetsplatsen?
  • Varför gynnas din verksamhet att hitta personer med rätt personliga egenskaper?
  • Så går du tillväga för att identifiera rätt personliga egenskaper
Medarbetare Ratt Egenskaper