<
Anette Hedberg 2000X1051

Fråga experten: Vad väger egentligen tyngst: erfarenhet, kompetens eller personlighet?

För dig som rekryterar nya medarbetare kan det ibland vara svårt att veta vad du ska lägga tyngden på när du ska bedöma en kandidat. Vår bemanningsexpert, Anette Hedberg ger sina bästa tips kring detta.


Anette Hedberg, bemanningsexpert på Lernia svarar:

Erfarenhet, kompetens eller personlighet. Uppfyller kandidaten alla tre kriterierna? Grattis! Självklart är det bäst om kandidaten har såväl erfarenhet som rätt kompetens och en personlighet som direkt överensstämmer med vad som efterfrågas. Det är ju dock inte alltid det ser ut så och hur ska man då tänka?

Grundkompetens och vilja avgörande

Här skulle jag vilja säga att det är kandidatens förmåga att lära sig nya saker, att vara nyfiken och intresserad av förändringar som sker på arbetsplatser och i organisationer som är avgörande. Om den här viljan finns och kandidaten har en grundkompetens som känns riktig kan företaget komma långt med den här personen. Alla kan lära sig nya processer, system och annat, men om inte viljan finns hos medarbetarna blir det svårt för företaget att följa med marknaden eller till och med leda den.

Behöver ni extrapersonal?

Öppenhet och rätt attityd

De flesta känner säkert till personer som inte är så sugna på förändringar, som tycker att arbetet ska genomföras på samma sätt som man alltid gjort. Inget fel i det, men tänk om du i stället kan få in personer som inte begränsas av ett visst arbetssätt eller kompetens utan är öppna för nya idéer och metoder. Personer som dessutom kan leda övrig personal indirekt genom sin attityd och personlighet. Där kan vi få fram vinnande organisationer.

Utgå från vad organisationen behöver

Det är alltid svårt att sätta ramarna i en rekryteringsprocess. För höga kompetenskrav kan utesluta många med lång erfarenhet. För snäva urvalskriterier kan även göra att personlighet inte får plats att lysa igenom. Men hur ska man då välja? Ja, här gäller det att vända och vrida på sin egen organisation och kanske se över vilka grundkraven är. Vad skulle organisationen behöva i form av personlighet för att lyfta en avdelning eller en arbetsgrupp?

Så min slutsats är att människan är, och kommer nog alltid att vara, den absolut viktigaste resursen i en organisation. Har personen en attityd och en inställning att hen vill lära sig nya saker och är öppen för nya lärdomar, då är personligheten och erfarenheten det allra viktigaste.