<
Header Sv Arbetsmarknaden 2023 Notext
Undersökning

Svenskarnas syn på arbetsmarknaden: Framtiden, AI och kompetensutveckling

Lernia genomför årligen en arbetsmarknadsundersökning där vi tar pulsen på hur svenskarna ser på arbetsmarknaden och framtiden. Vår senaste undersökning, där 5000 personer tillfrågades, visar bland annat att tre av tio tror att de behöver kompetensutveckling och att var tionde är orolig att bli av med jobbet på grund av AI.


Kompetenskraven ökar på arbetsmarknaden, industrin automatiseras och AI får en alltmer framträdande roll. Behovet av praktisk och teknisk arbetskraft är stort, samtidigt backar tillväxten och arbetslösheten spås öka. Många är oroliga att bli av med jobbet, både på grund av AI och som konsekvens av det ekonomiska läget. Med ett undantag, i norra Sverige ökar optimismen kring arbetsmarknadens utveckling.  

AI och det ekonomiska läget skapar oro 

AI påverkar arbetsmarknaden och hur vi jobbar. Nästan var femte svensk använder AI-verktyg på jobbet idag. Samtidigt väcker tekniken oro. Fler än var fjärde tror att de behöver förändra sin kompetens på grund av AI och nästan var tionde svensk är orolig över att förlora sin anställning på grund av AI. Den främsta orsaken till oro över att bli av med jobbet är dock det ekonomiska läget. Så många som var femte svensk svarar det.  

Tydliga geografiska skillnader i synen på arbetsmarknaden 

Färre än hälften tror att arbetsmarknaden kommer utvecklas positivt i länet där de bor. Boende i norra Sverige är klart mer positiva än genomsnittet. I Norrbotten tror hela 73 procent och i Västerbotten 64 procent att arbetsmarknaden kommer utvecklas positivt.  

Synen på egen kompetens påverkar

Synen på arbetsmarknaden kan också påverkas av hur man ser på sin egen kompetens. En stor del av de tillfrågade, 74 procent, svarar att de känner sig attraktiva på arbetsmarknaden. Samtidigt svarar så många som var femte, 20 procent, att de inte tror sig ha rätt kompetens för att vara attraktiva på arbetsmarknaden.

 - Det finns flera parallella makrotrender som ställer nya och höga krav på arbetsmarknaden. Trots det ekonomiska läget finns det en stor kompetensbrist. Den accelereras av den tekniska utvecklingen. För att vara attraktiv på arbetsmarknaden är kontinuerlig kompetensutveckling lösningen, men också att finnas där jobben finns, säger Veronica Rörsgård, vd på Lernia.

Veronica Rorsgard Vd Lernia Vit2 Fotograf Thron Ullberg

Ökat intresse för att flytta och kompetensutveckla sig

Viljan att flytta till en annan ort på grund av jobb har ökat från 2022. Då svarade knappt fyra av tio, 37 procent, att de skulle vara beredda att flytta till en annan ort för ett nytt jobb. I år svarar 45 procent att de skulle kunna tänka sig det. Av de som inte känner sig attraktiva på arbetsmarknaden kan hela 59 procent tänka sig att skola om sig. Många kan också tänka sig att byta bransch, hela 74 procent.

Är du lika intresserad av arbetsmarknaden som vi?

Nu kan du ladda ner rapporten "Svenskarna och arbetsmarknaden 2023" i sin helhet.