<
Svets Student

Högre krav på svetskoordinatorer – så kvalitetssäkrar du personalen

En felaktigt utförd svets kan medföra stora kostnader, risker och besvär för både kund och tillverkare. Kraven på kvalitet och säkerhet ökar och därmed behovet av att certifiera svetskoordinatorer. Lindesbergs kommun utbildar därför sina svetslärare i IWS.


När Jan Holmberg, svetslärare på Lindesbergs kommun, behövde en kurs i svetsteknik vände han sig till Lernia i Västerås som driver utbildningen Internationell Svetsspecialist IWS. En kurs på 249 timmar som riktar sig mot företag som vill ligga i framkant och vara med i utvecklingen. 

– Relationen till Lernia har varit bra under alla år. Jag gick min grundutbildning i svets för Lernia i Karlstad, säger han.

Jan Holmberg hade tur, nästa utbildningstillfälle skulle starta tre veckor senare så han tackade snabbt ja till platsen.

– Lindesbergs kommun bedriver svetsutbildning och jag är svetsansvarig lärare. För att kunna certifiera elever i IW, International Welding, behövde jag själv gå kursen, säger han.

Kursen, som går igenom svetsprocesser, materiallära och metallurgi, konstruktion och produktion, är den enda IWS-utbildningen på marknaden som ges delvis på distans, för att underlätta för dem som vill kombinera med arbete.

– 90 procent av utbildningen var teoretisk men vi fick också pröva på massor av svetsmetoder, olika skärmetoder och mejsling, säger han.

Behöver du förstärkning av industripersonal?

Efter tre intensiva veckor med mycket ny erfarenhet är Jan Holmberg tillbaka på jobbet.

– Jag är nöjd med utbildningen och fick svar på många frågor och funderingar som jag har samlat på mig under åren. Till exempel hur man ska bana ut olika standarder och vad som är rätt och fel vid vissa moment.

Svetsaryrket ställer krav på både yrkesteoretisk kunskap och hantverksskicklighet och nu kan han certifiera sina studenter enligt den internationella standarden.

– Det är en kvalitetsstämpel gentemot både företagen och deltagarna, säger Jan Holmberg. 

Internationell svetsspecialist, IWS (International Welding Specialist) är framtagen och kvalitetssäkrad av International Institute of Welding (IIW) och European Welding Federation och kontrollerad av Svetskommissionen.