<
Anette Hedberg 2000X1051

Fråga experten: Hur kompetenssäkrar jag bäst mina medarbetare (anställda och konsulter)?

En riktig kompetenshöjare kan vara att säkerställa att medarbetare och konsulter löpande får möjlighet att tänka igenom och också se över vad de själva anser att de behöver för kompetenshöjande aktiviteter. Om det till exempel saknas kunskap i ett system, eller i en process, så kan ett enkelt sätt att höja kompetensen vara att utbilda sin medarbetare i detta.


Anette Hedberg, bemanningsexpert på Lernia, svarar:

Behöver inte vara kostsamt

Det är inte alltid nödvändigt att skicka en medarbetare på en lång och dyr utbildning, tvärtom kan det kännas stressande om det innebär resor och övernattningar. Om det finns en tydlig utvecklingsplan för organisationen och medarbetaren är det lättare att se vilka insatser som krävs och när.

Skifta områden

Den allra viktigaste insatsen kan ändå vara att se till att medarbetarna får utbildning inom fler arbetsområden på sitt eget företag. Det är stimulerande och samtidigt en viktig resurs för att klara av till exempel en stor frånvaro eller bortfall av personal. Dessutom står företaget bättre rustat för eventuella organisationsförändringar om fler medarbetare klarar fler arbetsuppgifter.

Behöver ni extrapersonal?

Glöm inte konsulterna

Det är smart att även låta konsulter ta del av en arbetsrotation, ju mer multiskillade vi blir, desto bättre för företaget. En annan viktig input kan vara att låta medarbetaren delta i olika projekt på företaget. Detta skapar en känsla av tillhörighet och ger också möjlighet till påverkan, vilket vi alla mår bra av.

Skicka på nätverksträffar

Även nätverk utanför den egna organisationen i någon form kan ge väldigt mycket näring till individen. Kanske finns det ett nätverk för just din bransch, där träffar såsom frukostar eller luncher arrangeras med jämna mellanrum. Kanske kan personalen (självklart utifrån vad som är lämpligt för den egna organisationen och vilken tjänst man har) även åka till andra anläggningar.

Kompetenssäkra medarbetarna - 5 snabbtips

  1. Fråga medarbetarna vad för slags kompetens de saknar
  2. Vidareutveckling behöver inte vara kostsamt
  3. Skifta arbetsområden inom arbetsplatsen
  4. Glöm inte bort att även involvera konsulterna i vidareutbildning.
  5. Skicka medarbetarna på nätverksträffar