<
Lernia NB April 2021 Trivsel Stor

5 saker som får oss att älska jobbet

Vad är det som krävs för att vi ska stormtrivas på jobbet och göra det där lilla extra för företaget? Det handlar primärt om några få grundläggande saker, menar arbetslivsforskaren Cathrine Reineholm.


De viktigaste ingredienserna i ett trivselrecept

Att få dina medarbetare att trivas på jobbet är viktigt, men lättare sagt än gjort. Cathrine Reineholm, lärare och arbetslivsforskare vid Linköpings universitet listar de viktigaste ingredienserna i sitt trivselrecept:

 

1. Variation

Att ha en lagom utmaning och arbeta med olika färdigheter och kunskaper skapar meningsfullhet, säger Cathrine Reineholm.
– Att kunna ha variation i sina arbetsuppgifter och att inte hela tiden göra samma saker gör att medarbetare känner sig nöjdare.

 

Handledare Och Deltagare Vid Bord

2. Delaktighet

Att själv kunna planera och lägga upp arbetsuppgifterna kan också ge ökad arbetstillfredsställelse.
– Möjligheten att styra ditt jobb spelar stor roll för att du ska trivas bättre. Du får vara delaktig i beslut och har någon form av påverkan, säger Cathrine Reineholm.

Landskap

3. Tydlighet

Arbetslivet är i dag mer flytande och mindre förutsägbart, och ställer högre krav på flexibilitet än tidigare. Det gör att tydligt kommunicerade mål som medarbetarna förstår och kan relatera till är av stor vikt.
– Tydlighet är den enskilt viktigaste faktorn för att trivas. Jag måste veta vad som förväntas av mig. En arbetsgivare kan inte bara säga ”det här är vårt nästa mål”. Alla i organisationen måste förstå vad det innebär för just dem. Är det otydligt spelar det ingen roll hur mycket variation eller självstyre du har på jobbet.

4. Vi-känsla

Mycket av vårt arbetsliv bygger på att vi kan jobba ihop i grupp och de sociala relationerna kan avgöra hur bra vi trivs på jobbet. För att gruppen ska fungera väl måste medarbetare kunna samarbeta, förhandla och medla inom arbetsgruppen.
– Det måste finnas en vi-känsla. Att känna att du är en i gänget är viktigare än många tror. En grupp som fungerar bra ger en otrolig boost för att må bra och prestera bra. Att du har ett team som du känner stöd från kan buffra mycket stress.

5. Tillit

Ett stort förtroende för både chefen och gruppen som gör att medarbetare vågar vara öppna tror Cathrine Reineholm har stor betydelse.
– Att känna tillit är A och O. Att jag vet att om jag kör fast kan jag be om hjälp och att om det händer något kan jag gå till min chef och få stöd eller råd.

Fruktkorgen – en bonus

Men hur är det nu då med fruktkorgar, gymkort och pingisbord? Det där lilla extra som finns kopplat till arbetsplatsen som det ofta pratas om. Hur stor roll spelar sådant egentligen? Cathrine Reineholm menar att när den organisatoriska och sociala arbetsmiljön fungerar, då kan du addera saker.

– Det kan vara en jättebra arbetsplats med fantastiska skrivbord, bra ljus och fina förmåner men fungerar inte de sociala relationerna eller organisationen så spelar de sakerna mindre roll. Om allt annat fungerar så kan såklart fruktkorgen vara en trevlig bonus.

Behöver ditt företag fler medarbetare?

Vad händer om mina medarbetare inte trivs?

 De söker sig till andra jobb, eller så blir de inte så produktiva, gör inte mer än de behöver. Medarbetare som däremot trivs presterar bättre, därför är det av största vikt att se till att de trivs, säger Cathrine Reineholm.

De 5 sakerna som får oss att älska jobbet

  1. Variation
  2. Delaktighet
  3. Tydlighet
  4. Vi-känsla
  5. Tillit