<
Maher Hammadi Stockholm

Så skapar du en bra start för konsulterna

Alla vet att en bra introduktion är A och O för att en ny medarbetare snabbt ska komma in i arbetet. Detta gäller såklart även konsulter. Maher Hammadi Hasson, platschef på Lernia, guidar dig som ska hyra in flera personer.


Muntlig och skriftlig info

Enligt Maher Hammadi Hasson börjar onboardingen redan vid annonsskrivningen, där det är viktigt att vara så tydlig som möjligt med vad som förväntas.

– Specificera vad för arbetsuppgifter det handlar om, vilka krav som finns och vilka mål ni har. Då sätter ni rätt förväntningar från början, säger han.

All information som går att komma över samlar konsultchefen för att redan före första arbetsdagen förbereda konsulterna. När många konsulter ska börja samtidigt tycker Maher Hammadi Hasson inte att det räcker med muntlig information.

– Därför kompletterar vi alltid med skriftlig information om till exempel företaget, arbetsuppgifterna och vem konsulten ska vända sig till i olika frågor på arbetsplatsen respektive bemanningsföretaget, säger han.

Konsultchef på plats

För att underlätta på arbetsplatsen första dagen tycker Maher Hammadi Hasson att det är bra om konsultchefen från bemanningsföretaget är med på plats.

– En av de viktigaste arbetsuppgifterna för en konsultchef är onboardingen, att se till att konsulterna får en bra start. Chefen ska finnas tillgänglig om det är något som är otydligt eller om det finns några frågor samt hjälpa till med coachning och feedbacksamtal, säger han.

Behöver ditt företag fler medarbetare?

Lägg tid

Dialog med företaget som hyr in personal är en annan viktig pusselbit, såväl före som under och efter bemanningsperioden.

– Den dialogen är lika viktig som dialogen med konsulterna. När kunden lägger tid på de här samtalen går onboardingen alltid smidigare, säger Maher Hammadi Hasson.

Den största utmaningen tycker han är att alla lär sig olika fort och tar till sig information på olika sätt.

– Om någon konsult meddelar att hen inte hänger med har vi en dialog med företaget och försöker se till att personen får praktisera sina arbetsmoment mer och ger även då coachning och feedback.

För det företag som tar emot konsulter gäller det också att vara tydlig gentemot de fasta medarbetarna.

– Det vi rekommenderar är att befintlig personal informeras om att det kommer inhyrda konsulter och att man sedan blandar arbetsgrupperna, då blir det interaktion och ett kunskapsutbyte, säger Maher Hammadi Hasson.

3 tips till dig som planerar att ta in många konsulter

  • 1

    Sätt förväntningarna rätt för uppdraget. Det är viktigt att vara tydlig.

  • 2

    Se till att information om arbetsplatsen går ut till konsulterna, gärna både muntligt och skriftligt. Det kan ofta bemanningsföretaget hjälpa till med.

  • 3

    Ha en tät dialog med företaget som hjälper till med bemanningen.