<
Robert Jönsson

Hyra in vs anställa: Hur många konsulter blir bäst för mitt företag?

Hur många anställda respektive konsulter ska jag ha i mitt bolag? Jag driver ett företag med drygt 100 anställda. Ibland tar jag in konsulter. Nu funderar jag på vad som är mest lönsamt. Hur många anställda i relation till antalet konsulter ska jag ha?


Lernias bemanningsexpert Robert Jönsson svarar:

Behovet av personal varierar över året hur jämn beläggning du än tycker dig ha, menar Robert Jönsson, regionchef på Lernia.

– Om ni behöver vara 100 personer och har 5 procents sjukskrivning behöver du ha 105 anställda, annars får du inte ihop det. Vissa perioder kanske ni bara behöver vara 95 personer på plats, men då har du ändå 105 anställda. Därför lägger du den fasta personalstyrkan på 95 personer och hyr sen in resterande.

Betala inte för frånvaro

På ett år kan du få ihop strax över 2 000 arbetstimmar på en anställd. Men närvaron blir bara cirka 1 550 timmar eftersom statistiken visar att övrig tid går till sjukfrånvaro, vab, utbildning, semester och så vidare.

 – Om jag räknar med att jag betalar 1 krona i timmen kostar det 2 000 kr att ha en anställd, trots att personen bara arbetar 1 550 timmar. Om jag hyr in betalar jag bara för de timmar jag nyttjar. Låt säga att det kostar 1 900 kr att hyra 1 500 timmar, då har jag ändå vunnit på det. Timpriset blir högre, men du betalar bara för närvaro. Du betalar alltså mindre än du skulle gjort för en egen anställd.

Undvik produktionsbortfall och öka produktiviteten

Robert Jönsson förklarar att frånvaro dessutom kostar mer än arbetad tid.

– Även om du inte betalar för en del frånvaro behöver du extra anställda för att täcka frånvaron, alternativt så jobbar någon över – eller i värsta fall leder frånvaron till produktionsbortfall, vilket är det dyraste alternativet.

Enligt Robert Jönsson tjänar du mer på att hyra än bara skillnaden i timmar.

– Bemanningsföretag arbetar mycket nära konsulterna för att skapa nöjda medarbetare som trivs. Vi kan se i våra enkäter att konsulterna trivs väldigt bra hos oss vilket både ökar produktiviteten och minskar sjukfrånvaron.

Två Kollegor Vid Bord

Hyra över helåret lönar sig

Det finns två olika sätt att hyra in på, strategisk inhyrning och behovsstyrd inhyrning. Det mest lönsamma, menar Robert Jönsson, är att ha en strategisk inhyrning över hela året.

– Om du till exempel enbart hyr in under november, som är en månad utan många lediga dagar, är det bara sjukfrånvaron du tjänar in, och beroende på hur stor den är kanske du inte tjänar någonting på det. Men om du hyr in i december, som har många lediga dagar, lönar det sig betydligt mer att bemanna.

Betyder detta att jag ska hyra in enbart i december?

– Det är korrekt att det blir mest lönsamt i december, men variationerna är det som gör det lönsammare att hyra över tid än enstaka månader. Man ska inte hyra november eller december, man ska hyra båda månaderna för att det ska vara som mest lönsamt. Kortare inhyrningar på enstaka månader är också lönsamma, men inte lika lönsamma som kontinuerlig inhyrning, säger Robert Jönsson.

Extrapersonal vid arbetstoppar?

Inte över 20 procent

Det finns en gräns för hur stor andel av medarbetarna det är lämpligt att hyra in.

– Kommer man över 20 procent finns risken att bemanningsföretaget tar över i form av kultur och struktur. Vill man exempelvis jobba med mångfald eller annan kulturförändring kan det vara okej under en period, men över tid ska det såklart fortfarande vara företagets egen prägel på organisationen som gäller, säger Robert Jönsson.

Slipp onödig administration

Förutom de ekonomiska vinningarna som går att göra på en strategisk inhyrning finns ytterligare vinster.

– Vi ser att HR-avdelningar ägnar mycket tid och administration åt tillfälligt anställda; vikarier och sommarjobbare. Dels tar det tid att hitta dem, dels ska de introduceras, det ska köpas kläder och utrustning, sen slutar de efter en eller två månader och det ska skrivas arbetsgivarintyg. Det är en väldig massa tid som skulle kunna läggas på ordinarie medarbetare. Det fina med att hyra in är att bemanningsföretaget tar all administration från HR.

5 fördelar med att hyra in

  1. Du slipper all administration kring de resurser du hyr in.
  2. HR-avdelningen kan fokusera på de fasta medarbetarna i stället för att jaga vikarier.
  3. Du får en flexibilitet på arbetsplatsen.
  4. Du behöver bara ha så många medarbetare på plats som ni har behov av.
  5. Ökad mångfald – bemanningsföretag är experter på att rekrytera och att rekrytera brett.