Skip to main content

Viktiga saker att tänka på när du väljer bemanningsföretag

När du väljer bemanningsföretag är det viktigt att först ha tänkt igenom vilka krav och behov ditt företag har, samt vilka lösningar ni letar efter. Det lönar sig att göra research innan och veta vilka frågor som bör besvaras för att rätt bedömning ska kunna göras. Men vilka frågor ska ni då ställa? Här är våra bästa rekommendationer till er som står inför valet av bemanningsföretag.

Är bemanningsföretaget auktoriserat?

I djungeln av mängder av olika bemanningsleverantörer är vårt första råd att ta reda på vilka bemanningsföretag som är auktoriserade. Det är branschorganisationen Kompetensföretagen som sätter upp kraven för auktorisation. När ett medlemsföretag ansöker om auktorisation granskas de först vid ansökningstillfället i auktorisationsnämnden och därefter beslutar Kompetens­företagens styrelse om auktorisation, efter detta granskas bemanningsföretaget en gång om året för att säkerställa att det följer reglerna och arbetar seriöst.

Ni kan söka efter auktoriserade företag och läsa mer om vilka krav auktorisationen ställer på ett bemanningsföretag på Kompetensföretagens hemsida

Har bemanningsföretaget den kompetens ni behöver?

En del bemanningsföretag riktar in sig på ett visst område, till exempel vård, ekonomi, sälj eller industri. Om ni väljer bemanningsföretag som är verksamma inom just er bransch kan ni kanske få ett smalare urval av företag, men som troligtvis har den unika kompetens ni önskar. Det kan öka era chanser att hitta personal som har erfarenhet från, och expertis inom ert specifika område. Även större etablerade företag har ofta mycket breda och specifika kompetenser att erbjuda, så oavsett om ni väljer att anlita ett större eller mindre bemanningsföretag ligger vikten i att se om de tidigare har tillsatt tjänster liknande de ni behöver. Har de den erfarenheten har de redan en förståelse för era specifika behov.

Hur ser deras process ut?

En viktig faktor för att ni ska få så mycket värde som möjligt ur bemanningen beror på hur bemanningsföretaget arbetar. Kundnöjdhet inom bemanning är starkt kopplad till behovsförståelse och en smidig process där ni har en bra kommunikation som leder till ett nära samarbete. Ta reda på hur deras processer ser ut, från deras avtal och faktureringsrutiner till rekryteringsprocessen och hur de arbetar med onboarding.

Titta också på hur bemanningsföretaget arbetar långsiktigt och hur deras kultur ser ut. Hur ser deras relationer ut med deras kunder och med den egna personalen? Finns det ett engagemang och en långsiktighet i deras sätt att arbeta?

Är det ett lokalt eller rikstäckande företag?

Tänk långsiktigt kring dina bemanningsbehov. Om du framöver behöver bemanning på någon annan ort i landet är det en fördel att arbeta med ett nationellt bemanningsföretag som kan erbjuda samma typ av tjänster runt om i landet. Att leverantören har lokalkontor nära er är en förutsättning för ett närvarande samarbete där representanter från bemanningsföretaget har möjlighet att komma ut och besöka er regelbundet.

 

Tips: Läs mer här om vikten av närvarande konsultchefer 

Hur ser deras referenser ut?

Granska vad bemanningsföretagets kunder anser om deras tjänster. Sök efter och läs omdömen på olika sajter och plattformar. Tänk på att främst titta på de omdömen som motsvarar er verksamhet och era behov för att få en rättvisande bild. En leverantör kan ha många goda omdömen men kan ha svårt att möta just de behov ni har, och vice versa. Prata med personer i era nätverk som redan har erfarenhet och insikt om bemanningsföretaget.

 

Ni kan också ta kontakt med bemanningsföretaget och fråga om de mäter kundnöjdhet. Fråga i så fall om ni kan få ta del av deras mätningar. Ni kan också ta kontakt med någon eller några av deras kunder för att få en ärlig åsikt om hur de är att arbeta med.

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.

Hur nöjda är deras medarbetare?

Det är lika viktigt att ta reda på vad bemanningsföretagets medarbetare tycker om att jobba hos dem. Engagerade medarbetare som trivs med sitt jobb skapar mer värde, är lättare att samarbeta med och lägger mer energi på sina arbetsuppgifter. Ett bemanningsföretag med en sund kultur och bra villkor för sina anställda kan leverera bättre tjänster. Ta reda på vad de som arbetar åt företaget har att säga. Vad har de för typ av avtal och vilka rättigheter och förutsättningar finns? Investerar företaget i sin personal, till exempel i form av utbildningar och kompetensutveckling?

Precis som med kundnöjdheten kan ni leta efter medarbetaromdömen online samt fråga företaget om de gör personalundersökningar och be att få se resultaten.

Välj rätt bemanningsföretag – sammanfattning

Det kan vara svårt att välja rätt bemanningsföretag. Det finns över 900 bemanningsföretag i Sverige. En del är stora och riksomfattande, andra mindre och lokala, somliga erbjuder mer generella kompetenser medan andra är specialiserade. I grund och botten är det era krav, behov och bransch som styr vilket bemanningsföretag som kommer passa er verksamhet bäst, idag och i framtiden. Tänk långsiktigt angående den bemanningspartner ni väljer. Att leverantören är auktoriserad och att de har möjlighet att möta era kompetensbehov är två grundförutsättningar för ett samarbete. Kontrollera alltid bemanningsföretagets processer och tänk på om det är viktigt för er att leverantören är rikstäckande eller inte. Ta också en titt på yttre referenser samt inre medarbetaromdömen om de bemanningsföretag ni väljer mellan för att vara säker på att hitta den allra bästa lösningen för just er verksamhet. Vill ni veta mer eller har ytterligare frågor, kontakta gärna oss på Lernia.

Stora checklistan vid val av bemannings- leverantör

Att hitta rätt bemanningsleverantör kan vara både svårt och tidskrävande. Vad är viktigt att tänka på? Vilka frågor ska ställas? Vi har tagit fram en checklista i syfte att underlätta ert arbete med att hitta den bemanningspartner som bäst möter era kompetensbehov.

Läs mer om våra nyheter och trender