Skip to main content

Guide: Kompetensförsörjning för ett mer hållbart arbetsliv

I den här guiden får du veta hur arbetsmarknaden ser ut i dag och på lång sikt, vilka krav som kommer att ställas och hur arbetsgivarna kan tänka och agera för att själva ta kontrollen över sin kompetensförsörjning och skapa ett mer hållbart arbetsliv.

Ur innehållet:

  • Så ser utmaningarna ut på dagens arbetsmarknad
  • Hur ser framtidens arbetsliv ut?
  • Därför är potential viktigare än exakt matchning
  • Så kan arbetsgivarna själva skapa den kompetens de behöver