<

2024-04-03

Pressmeddelande

Ny specialistutbildning för undersköterskor ska kompetensutveckla psykiatrivården

Svensk välfärd står inför stora kompetensutmaningar, bland annat mot bakgrund av ökad befolkningsmängd och stora pensionsavgångar. Psykiatrin är ett område där bristen på personal är påtaglig och behovet av nya medarbetare är akut över hela landet. Därför har utbildnings- och bemanningsföretaget Lernia tillsammans med fackförbundet Kommunal och andra aktörer i branschen skapat en påbyggnadsutbildning för undersköterskor.

Svenskar lever allt längre och befolkningen ökar. Parallellt ökar konkurrensen om kompetent personal, vilket skapar utmaningar för välfärden. Enligt SKR behöver välfärden växa med 22 500 nya medarbetare till 2031. Ett sätt att möta utmaningarna är att utveckla befintlig personal. YH-utbildningen till specialistundersköterska inom psykiatrin är ett sådant initiativ där undersköterskor får möjlighet att fördjupa sin kompetens.

- En god offentlig service bygger på kompetenta medarbetare. Därför är vi glada att, i samverkan med flera samarbetspartners, erbjuda den här utbildningen för undersköterskor som vill ta nästa viktiga kliv i karriären, säger Ulla Gustafsson, verksamhetschef på Lernia YH.

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och 24 andra samverkande myndigheter har initierat en nationell strategi för suicidprevention och förbättrad psykisk hälsa i befolkningen. Det finns tydliga politiska prioriteringar att satsa på psykiatrin och en avgörande pusselbit är just medarbetarnas kompetens.

- Specialistutbildningen är ett utmärkt karriärsteg för intresserade undersköterskor. Det kan innebära ett större ansvar, ett lönelyft och bidra med viktig kompetens, säger Lina Seger på Region Norrbotten.

Ansökningen till utbildningen är öppen till och med den 15 maj och riktar sig till den med ett års yrkeserfarenhet. Den bedrivs på heltid under ett år på distans med två fysiska träffar i Skellefteå.

Här finns mer information om utbildningen till specialistundersköterska inom psykiatri.

Profilbild för Åsa Lundell

Åsa Lundell

Marknads- och kommunikationschef

Om Lernia

Lernia utvecklar framtidens arbetskraft. Det gör vi genom att utbilda, matcha, bemanna och rekrytera. Snabbt och utan krångel löser vi arbetsmarknadens behov så att människor och företag kan nå sin fulla potential. Det har varit vår uppgift i över hundra år. Lernia omsatte 3,5 miljarder kronor 2023 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 18 400 personer och förmedlade 10 900 bemanningskonsulter. 12 000 personer fick möjlighet till nytt jobb genom våra tjänster. Läs mer på lernia.se.