<

2024-01-11

Pressmeddelande

Lernia Yrkeshögskolas satsning på utbildningar inom hållbarhet och kompetensförsörjning för grön omställning ger resultat

Myndigheten för yrkeshögskolan meddelade idag att Lernia beviljas 17 nya yrkeshögskoleutbildningar, vilket innebär att vi växer som aktör med hela 64 pågående utbildningar under hösten 2024.

Lernia fortsätter vara en av marknadsledarna inom yrkeshögskoleområdena Teknik och tillverkning samt Hälsa och sjukvård och utvecklar utbildningsområdet Samhällsbyggnad ytterligare med flera utbildningar. 

Under hösten 2024 startar Lernia totalt 40 utbildningar, varav flera är helt nya och möter ökande behov av teknisk kompetens i alla delar av landet; Kvalitetssamordnare inom industriell tillverkning, Bygglovshandläggare, Kyl- och värmepumpstekniker, Projektledare inom installationsbranschen och Underhållstekniker el och automation.  

– Yrkeshögskolan är en viktig utbildningsform för att stärka svenska företags konkurrenskraft genom kompetensförsörjning. Vi är glada och stolta över att få förnyat förtroende att fortsätta bidra till detta som en av de största aktörerna inom yrkeshögskolan. Vår satsning på hållbarhet och grön omställning ligger helt i linje med den ambitionen och har verkligen gett resultat i årets tilldelning, säger Ulla Gustafsson, verksamhetschef Lernia Yrkeshögskola. 

Profilbild för Åsa Lundell

Åsa Lundell

Marknads- och kommunikationschef

Länkar

Om Lernia

Lernia utvecklar framtidens arbetskraft. Det gör vi genom att utbilda, matcha, bemanna och rekrytera. Snabbt och utan krångel löser vi arbetsmarknadens behov så att människor och företag kan nå sin fulla potential. Det har varit vår uppgift i över hundra år. Lernia omsatte 3,3 miljarder kronor 2022 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 19 900 personer och förmedlade 11 500 bemanningskonsulter. 13 700 personer fick möjlighet till nytt jobb genom våra tjänster. Läs mer på lernia.se