<

2024-04-18

Pressmeddelande

Lernia tilldelas utbildning inom helt ny utbildningsform

Lernia har fått tilldelning av en utbildning inom pilotverksamheten för en helt ny utbildningsform i Sverige som heter NY – Nationell Yrkesutbildning.

Myndigheteten för yrkeshögskolan (MYH) har fått i uppdrag att införa en helt ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna i Sverige med start hösten 2024. Utbildningsformen nationell yrkesutbildning (NY) har sin utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan, med en stark koppling till näringslivets behov. Lernia ansökte om att få starta Industrielektriker i Malmö i september och fick den 17 april positivt besked om beviljande.

- Det finns en stor efterfrågan på industrielektriker i Skåne, särskilt i Malmö, där industrin har ett stort behov av personal som kan sköta elektriska installationer, underhåll och reparationer. Elektriska system och utrustning är avgörande för industrins effektivitet och säkerhet, och industrielektriker har den kunskap som krävs för att hantera dem på ett professionellt sätt. Samtidigt råder det en brist på utbildningsprogram på gymnasial nivå som ger de studerande de specifika kunskaper och färdigheter som behövs för att arbeta som industrielektriker. Detta skapar en kompetensklyfta mellan vad arbetsgivare förväntar sig och vad studerande kan erbjuda genom befintliga utbildningsprogram och den klyftan ska vår utbildning överbrygga, säger Petra Pires, regionchef Lernia Yrkeshögskola.

Utbildningen är ettårig, har ett nationellt intag och kan sökas oavsett om man har en gymnasieexamen eller inte. Undervisningen sker på plats i Malmö.

Här kan du läsa mer om utbildningen.

Profilbild för Åsa Lundell

Åsa Lundell

Marknads- och kommunikationschef

Om Lernia

Lernia utvecklar framtidens arbetskraft. Det gör vi genom att utbilda, matcha, bemanna och rekrytera. Snabbt och utan krångel löser vi arbetsmarknadens behov så att människor och företag kan nå sin fulla potential. Det har varit vår uppgift i över hundra år. Lernia omsatte 3,5 miljarder kronor 2023 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 18 400 personer och förmedlade 10 900 bemanningskonsulter. 12 000 personer fick möjlighet till nytt jobb genom våra tjänster. Läs mer på lernia.se.