<

2024-05-23

Pressmeddelande

Lernia öppnar unik YH-kurs inom fiberteknik- och nätverksteknik

Snabba YH-kurser möter det ökade behovet av kompetensutveckling inom digital infrastruktur. Snart tar Lernia emot sökande till den helt nya kursen i fiber- och nätverksteknik och öppnar även upp kurser i CNC-teknik och automation.

I samband med en hållbar utveckling och en grön omställning behöver näringslivet till stora delar skynda på sin digitala strukturomvandling. Att säkra framtidens kompetens inom IT-infrastruktur är ett grundfundament för den gröna omställningen i samhället. Hela 70 procent av Agenda 2030s hållbarhetsmål kan uppnås med digitala lösningar, enligt World Economic Forum. Ny teknik kräver robusta IT-infrastrukturer och hög överföringskapacitet. Samtidigt saknas kompetens på arbetsmarknaden och en hög utvecklingstakt kräver kontinuerlig fortbildning.

Mot bakgrund av detta startar Lernia den helt nya kursen där personer som redan arbetar kan vidareutveckla sina kunskaper inom Fiber och- nätverksteknik. Kursen är den enda i sitt slag i Sverige.

- Det finns ett ökat behov för att bli certifierad inom fiberteknik i samband med utbyggnaden av bredbandsnätet. Det är en rejäl infrastrukturell satsning som påverkar stora delar av samhällets gröna och digitala utveckling, säger Ulla Gustafsson, Verksamhetschef Lernia Yrkeshögskoleutbildningar

Även tre andra kurser startar för andra gången. Kursen i automation, styrning och övervakning syftar till att ge redskap för att kunna ta en mer teknisk roll och utföra modifieringar och förbättringar i styrsystem. Kursen i CNC-teknik CAD och CAM handlar om att kunna göra ritningar och detaljer för produktion med hänsyn till kvalité och ekonomi. Det teoretiska materialet är framtaget i samarbete med företagen, som genom att lämna önskemål och behov integrerar arbetlivets perspektiv i kurserna.

- Kurserna är utformade på ett sätt där man i samråd med sin arbetsgivare kan fortbilda sig under arbetstid eller kan kombinera det med ett arbete eller andra studier. Det är fortbildningskurser som kan hjälpa personer att fylla ett kunskapsbehov för att till exempel kunna ta sin karriär till nästa steg eller stärka sin roll på arbetsmarknaden, säger Ulla Gustafsson

Kurserna går att söka från och med augusti och du som företagare eller individ hittar mer information om innehåll och behörighetskrav på Lernia.se. Här är hela listan på YH-kurser att söka hos Lernia:

Profilbild för Åsa Lundell

Åsa Lundell

Marknads- och kommunikationschef

Om Lernia

Lernia utvecklar framtidens arbetskraft. Det gör vi genom att utbilda, matcha, bemanna och rekrytera. Snabbt och utan krångel löser vi arbetsmarknadens behov så att människor och företag kan nå sin fulla potential. Det har varit vår uppgift i över hundra år. Lernia omsatte 3,3 miljarder kronor 2022 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 19 900 personer och förmedlade 11 500 bemanningskonsulter. 13 700 personer fick möjlighet till nytt jobb genom våra tjänster. Läs mer på lernia.se