Skip to main content

Omställningsstudiestöd

Med omställningsstudiestödet från CSN kan du studera och få upp till 80% av din lön. Det är ett studiestöd för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens eller byta bransch.


Vad är omställningsstudiestöd?

Omställningsstudiestöd är ett studiestöd från CSN för dig som redan är etablerad på arbetsmarknaden. Befinner du dig mitt i arbetslivet kan studiestödet ge dig möjlighet att fokusera på en komvux- eller yrkesutbildning.  Syftet är att kunna bredda din kompetens eller byta bransch och bli ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Vad består omställningsstudiestödet av?

Omställningsstudiestödet är ett bidrag på upp till 80% av din lön. Du kan också fylla på med ett lån. Stödet får du i 44 veckor om du studerar på heltid. Studerar du på deltid kan du få stödet under längre tid.

Villkor för att få omställningsstudiestöd

  • Du ska vara mellan 27-62 år
  • Du ska ha arbetat minst 8 år sammanlagt under de senaste 14 åren
  • Du ska ha arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna
  • Utbildningen måste stärka din position på arbetsmarknaden. Det måste finnas ett behov av den sortens kompetens.
  • Om du är under 40 år får inte utbildningen vara längre än 80 veckor på heltid, eller motsvarande på deltid.
  • Du måste studera på minst 20%

Hur ansöker jag?

Du ansöker via Mina sidor på csn.se. Det finns två ansökningsperioder per år. När du kan ansöka beror på när du ska börja studera.

Tidigaste dag för ansökan:

  • 1 oktober (för studier som startar mellan 1 januari – 30 juni)
  • 1 april (för studier som startar mellan 1 juli – 31 december)

 

Läs mer om omställningsstudiestödet på CSN:s webbplats

Omställning – för individ

Vi står alla, en eller fler gånger i livet, inför situationen att vi vill eller måste göra en förändring i yrkeslivet. Orsakerna kan vara många, men det som är intressant är möjligheten för dig att finna ett nytt yrkesval eller arbetsgivare där utgångspunkten är just din kompetens och dina önskemål.