<
Kvinna Med Mapp

Löneadministratör

Löneadministratörer jobbar på både små och stora företag. Som löneadministratör kan du också jobba på olika organisationer eller inom offentlig sektor, exempelvis på en kommun. På små arbetsplatser får löneadministratörer ofta jobba med lite av varje, medan arbetet på en större arbetsplats ofta är mer specialiserat på ett fåtal uppgifter.


Om yrket

Vad gör en löneadministratör?

Löneadministratörer jobbar med personalens löner och övriga villkor. Som löneadministratör hanterar du en stor mängd personalfrågor, exempelvis löneutbetalningar och avtalsskrivande med ny personal. En stor del av arbetsdagen jobbar du framför datorn med olika program. En löneadministratör ger också råd och stöd kring försäkringsfrågor, kollektivavtal och mycket annat.

Att jobba som löneadministratör

Som löneadministratör är det viktigt att ha breda kunskaper om frågor som handlar om personal. Det är vanligt att löneadministratörer får ge råd om juridiska frågor. Det kan bland annat handla om LAS, lagen om anställningsskydd. Fackliga kollektivavtal är ett annat område du bör ha kunskaper om. 

På en del arbetsplatser kallas jobbet istället för löne- och personaladministratör. Då jobbar du dels med lönehantering men också med ett större fokus på övriga personalfrågor. Som löne- och personaladministratör är du delaktig i företagets rekryteringsarbete. Det kan gälla allt från att skriva en platsannons, till att ringa till de sökandes referenser.

Krav för att jobba som löneadministratör

Som löneadministratör behöver du vara noggrann. Det gäller att få alla siffror rätt, annars kan de anställda få ut fel lön. Att vara serviceinriktad är också viktigt. Jobbet som löneadministratör handlar till stor del om att ge service till kollegorna på arbetsplatsen. När en anställd har frågor kring avtal, lön och anställningsvillkor är det ofta löneadministratören som får besvara dessa. Av den anledningen behöver du kunna arbeta både självständigt och i grupp. Du behöver till viss del själv kunna planera din arbetsdag och dina uppgifter.

För att få jobb som löneadministratör behöver du i regel som minst ha en gymnasieutbildning. Ekonomi- eller handels- och administrationsprogrammet är en bra grund att stå på. En del arbetsgivare kräver eftergymnasial utbildning. Det hittar du bland annat på yrkeshögskolor. På universitetet finns också lämpliga kurser och program.

Arbetsmarknaden för löneadministratörer

Löneadministratörer har en stor och varierad arbetsmarknad. I princip har alla arbetsplatser med anställd personal behov av löneadministratörens kunskaper. Det gäller både privata företag, kommuner och statliga myndigheter. Samtidigt är det många som söker jobb som löneadministratör. Är du intresserad av jobb som löneadministratör har du små till medelstora möjligheter att få jobb. Det gäller både i dagsläget och kommande år. Medellönen för löneadministratörer ligger på 32 700 kr.

Vi på Lernia anställer en stor mängd bemanningskonsulter varje år. Som ett av Sveriges största, auktoriserade bemanningsföretag har vi stor erfarenhet av att bidra till att få människor i arbete. Vi anställer konsulter inom framförallt lager, logistik och industri. Förutom yrkesarbetare anställer vi regelbundet tjänstemän, huvudsakligen inom administration, ekonomi och kundservice. Därför har du möjlighet att hitta jobb som löneadministratör via oss. 

Att jobba som konsult ger arbetslivserfarenhet. Det gör också att du får in en fot hos intressanta arbetsgivare. Många av våra konsulter blir dessutom anställda av våra samarbetspartners efter att ha jobbat som konsult ett tag. Hos Lernia har du stora chanser att få jobb.

Snittlön

32 700

kr

Den viktade genomsnittslönen för alla yrken inom yrkesområdet är 32 700 kr. För det lägst betalda yrket inom yrkesområdet tjänar 10% av de anställda mindre än 26 000 kr. För det högst betalda yrket inom yrkesområdet tjänar 10% av de anställda mer än 41 000 kr.

Källa: Arbetsförmedlingen

Efterfrågan

Medel

I princip har alla arbetsplatser med anställd personal behov av löneadministratörens kunskaper. Samtidigt är det många som söker jobb som löneadministratör.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utbildningslängd

2

år

Kraven varierar beroende på arbetsplats och uppgifter. Ekonomi- eller handels- och administrationsprogrammet på gymnasiet är en bra grund. En del arbetsgivare kräver eftergymnasial utbildning. Det hittar du bland annat på yrkeshögskolor.

Dela gärna