<
Lernia 2021 AI Stor Utan Text

Så ska forskning göra svensk industri redo för AI

Vad är AI? Självkörande bilar? Slutet på mänskligheten? Kylskåp som talar om vad som ska handlas? Föreställningarna om artificiell intelligens är många. I en ny satsning ska Högskolan i Jönköping tillsammans med svenska industriföretag bygga en forskningsmiljö där AI står i fokus.


Anette Johansson, universitetslektor och forskare i företagsekonomi vid Högskolan i Jönköping

Börja med lågt hängande frukter

– Vad har man för föreställningar och fantasier om AI? Vad vet man? Vad är man rädd för?

Vi har sett hur viktigt det är att vi avmystifierar begreppet och att vi tidigt pratar om föreställningar om AI, säger Anette Johansson, universitetslektor och forskare i företagsekonomi vid Högskolan i Jönköping.

Hon tror att vi inom kort kommer att se mycket AI i industrin och i samhället generellt.

– Överallt där det finns mycket data och där relativt frekventa beslut fattas, där kan AI underlätta. Börja med de lågt hängande frukterna, logistik till exempel, vid många typer av flöden kan man använda AI för att effektivisera, säger Anette Johansson och fortsätter:

– I stället för att mer eller mindre manuellt göra prognoser över hur mycket vi behöver ha i lager kommer vi att kunna ha en AI-funktion som hjälper oss. Eller vid planeringsflöden som hur mycket personal som behövs vid en viss tid vid en viss enhet. Likaså kommer chatbotar att lösa kundtjänstärenden i ännu högre utsträckning än i dag.

Flera professioner jobbar ihop

I forskningssatsningen som Anette Johansson är en del i ska industriföretag tillsammans med högskolan utforska hur AI kan användas för att effektivisera och utveckla industrin. De ska bygga upp en miljö som innefattar både forskning och utbildning, där flera projekt som jobbar med AI samlas.

I de olika teamen som jobbar med ett flertal olika projekt parallellt ingår flera professioner.

– Det går inte att ha enbart en typ av kompetens i en sådan här satsning. Vi behöver vara nyfikna på varandras områden och försöka förstå hur de jackar i varandra. Därför bygger vi en miljö där vi jobbar gemensamt och där olika yrkesgrupper och forskningsområden möts; ingenjörer, datavetare, ekonomer, pedagoger, logistiker med flera.

Behöver du förstärkning av industripersonal?

Testar konkreta case hos företag

I ett par av projekten undersöker forskarna hur AI kan införlivas i en verksamhet i praktiken, och utvecklar på så vis tekniker inom tillämpad AI. Bland annat Siemens och Husqvarna är med och testar detta.

– Vi har identifierat områden hos företagen som skulle kunna effektiviseras. Våra forskare bygger tillsammans med företagen en AI-lösning som sedan testas i praktiken. Det kan till exempel vara hur AI kan byggas in i maskiner och produkter. I andra projekt undersöks i stället hur företag kan förbereda sig för en AI-transformation. Flera aspekter spelar roll här, såsom strategi, organisation och ledarskap.

Delar resultat löpande

Satsningen har finansiering för åtta år, därefter ska miljön leva vidare som en implementerad del i högskolans verksamhet i någon form. Till skillnad från många andra studier som pågår ett antal år för att forskarna sedan ska lägga fram en rapport, kommer resultaten från AFAIR att redovisas löpande. En gång i månaden har forskargruppen öppna seminarier i Teams där alla som vill kan ta del av de framsteg som görs.

– Utvecklingen inom AI sker så snabbt, både vi och företagen behöver vara generösa med att sprida den kunskap vi får fram löpande, även om resultaten bara är preliminära.

Varför gör ni den här satsningen?

– Vi vill bygga expertis, göra svensk industri smartare, mer effektiv och konkurrenskraftig. Antingen kan man sitta still i båten och titta på vad andra gör, eller så kan man vara med och skapa framtiden, säger Anette Johansson. Ibland är det smart att avvakta, men med den här satsningen vill vi också uppmuntra företag att våga ta små steg framåt och tillsammans lära sig längs vägen.

5 steg: Så implementerar du en AI-lösning

  1. Börja prata om AI, uppmuntra dina medarbetare att lära sig mer på olika sätt. Tillåt, bekräfta och bemöt känslor kring det.
  2. Lär känna din verksamhet och dina egna flöden och datan/informationen som finns i dem.
  3. Identifiera ett problem eller något som kan effektiviseras i ditt företag tillsammans med de yrkesgrupper/personer som arbetar med området.
  4. Få med dig hela organisationen. Informera och involvera medarbetare.
  5. Om kunskapen inte finns inhouse, ta in en AI-konsult som får jobba tillsammans med era egna experter på företaget. Tänk på att det är viktigt att bygga kompetensen internt på sikt.