<
Malin Trossing Peter Knutson 5

Detta värderas högst hos framtidens ledare

Med globalisering, teknikutveckling och snabba förändringar ställs helt nya krav på ledare. I den bästa av världar vore framtidens ledarskap redan här - men det tar tid att förändra, menar Malin Trossing, ledarskapsexpert.


– Tidigare pratades det mycket om effektivitet. Om du bara jobbade snabbt och smart så var det inga problem. Men hur effektivt och smart du än jobbar i dag hinner du inte med allt. Du måste våga välja, säger hon.

Malin Trossing tror att ett stort skifte är på gång där globaliseringen, ny teknik och internet ställer helt nya krav på ledare.

– Det är lätt att hitta produkter och tjänster i andra länder. Plötsligt konkurrerar svenska företag inte bara med andra svenska företag. Förändringstakten är i dag så enormt mycket snabbare än den var för några år sedan.

Jämför med tv-serier

Hon menar att den som är chef måste våga välja det som ger resultat och effekt för organisationen.

– Det krävs ett oerhört mod att välja bort, människor är rädda för det vi brukar kalla fomo – fear of missing out.

Hon gör en parallell till tv-serier och hur alla under 80- och 90-talen såg samma serier: Dallas, Doktorn kan komma och Dynastin.

– Då hann man se allt. I dag med Netflix och andra streamingtjänster går det inte att se alla tv-serier som är ”bra”. Bara Game of Thrones tar 70 timmar i anspråk.

Men Malin Trossing menar att ledare i dag fortsätter att arbeta som om alla tv-serier hanns med.

– Många chefer är kvar i att om folk bara jobbar lite fortare, om man pressar lite hårdare, så kommer vi att hinna med våra mål.

Behöver ni hyra in personal?

Se våra bemanningstjänster

Kopplat till hälsa

Det här tror hon är en av faktorerna som leder till ökat antal sjukskrivningar och att folk blir utbrända.

– Det är ett jätteproblem i dag, mentaliteten och kulturen har varit sådana att ingen vågar säga stopp. Men det börjar bli en kritisk massa med så pass många utbrända att det är svårt att motivera att man ska arbeta på det sättet. 

Möta individen

Så hur ska cheferna då möta arbetskraften i dag? Malin Trossing poängterar att det inte är våra fysiska förutsättningar som har ändrats, utan samhället.

– De som föds i dag har samma slags hjärnor som våra morföräldrar var utrustade med. Dagens unga är dock uppvuxna med och lär sig i skolan att varje individ ska uppnå sin fulla potential. Det kommer att vara mycket svårare att trycka in dem i den grå massan och kalla dem arbetskraft.

Hon menar att när samhället uppfostrar individer så måste arbetsplatsen och cheferna möta de unga som individer även på arbetsmarknaden.

– Det går inte att säga ”gud vad de är lata” utan de är en produkt av sin tid och det är de äldre som har skapat förutsättningarna.

För att möta denna utmaning menar Malin Trossing att det krävs en öppenhet och förståelse för att människor fungerar olika.

– Som chef måste du då vara intresserad av människor, nyfiken på hur just den här personen fungerar och ödmjuk inför att vi alla är olika.

Förståelse för hjärnan

Ledarskapet tror hon kommer att utgå från studier om hur hjärnan fungerar eller från stor erfarenhet av andra människor. Även om många i dag vill ha kreativa och utvecklande jobb tror Malin Trossing att det krävs tydlighet och ramar.

– Hjärnan fungerar så att vi vill känna oss trygga och säkra, det går tillbaka till ett överlevnadstänk på savannen. Om människor känner sig trygga gör de ett bättre jobb. Jag var chef för ett gäng copywriters och AD:ar, till slut insåg jag att det inte gick att säga ”Gör en kul kampanj, gör vad ni vill”, utan de ville ha tydliga ramar som de kunde vara kreativa inom. Om man inte har plattformen blir det lite hela havet stormar.

5 saker som krävs av morgondagens chef

  • Våga välja det som ger mest effekt.

  • Var nyfiken på medarbetaren som individ.

  • Ha koll på hur hjärnan fungerar.

  • Förstå att dina medarbetare är en produkt av sin tid.

  • Skapa ramar för verksamheten.