<
Två Kollegor I Kontorsbyggnad

Lernia OnSite

Lernia OnSite är vår storkundslösning för dig som behöver en större flexibilitet och skräddarsydda processer.


video

Vad är Lernia OnSite?

Lernia OnSite är vår storkundslösning för dig som hyr in många konsulter. Till skillnad från traditionell bemanning arbetar Lernias OnSite-team enbart för dig och sitter i dina lokaler för ökad service och flexibilitet.

Vad ger Lernia OnSite?

Förenklad administration

Genom vår dagliga kontakt med er, tätare uppföljningar och skräddarsydda KPI-rapporter kan vi se till att rätt insatser sätts in vid rätt tidpunkt för att öka produktiviteten och lönsamheten hos er. När vi sitter på plats hos er kan vi effektivare se till att ni har:

  • Rätt kompetens på rätt plats
  • En förenklad administration
  • En ökad produktivitet och minskad arbetsbörda
  • Bättre rekryteringsmatchningar
  • Sänkta inhyrningskostnader

Vi skapar processer utifrån era unika behov

Lösningen skräddarsys utifrån era behov

  • Rekryteringsprocesser för ännu bättre matchning
  • Arbetsprocesser och onboarding av konsulter
  • KPI-rapporter för bättre uppföljning
  • Önskad närvaro