<
Robert Jönsson

Lönsammare att hyra in konsulter på lång sikt

Många hyr in när det uppstår ett akut behov av personal – men det är inte det mest lönsamma sättet att använda konsulter. Det menar Robert Jönsson, regionchef syd på Lernia.


– Ska du få till en lönsam bemanning så ska du hyra kontinuerligt. Det blir mer förmånligt än att hyra vid behov, säger Robert Jönsson.

Han utgår från ett exempel med ett företag som har behov av 100 personer för att klara sin produktion.

– I så fall kommer ni att vara betydligt fler anställda. ”Varför?” frågar du då. Jo, för om du är ett industriföretag så ligger frånvaron på 3–8 procent. Den frånvaron måste du ersätta, därför kommer du att ha 105 anställda för att säkra behovet.

Robert Jönsson menar också att ditt behov av personal skiljer sig över året, hur jämn beläggning du än tycker dig ha.

– Låt säga att det varierar mellan 95 och 105 personer. I och med att du behöver 105 personer vissa perioder kommer du alltid att ha 105 personer anställda, annars blir det inte hållbart.

För att göra det lönsamt anser Robert Jönsson att det är smartast att ha det antal anställda som täcker minimibehovet. I det här fallet 95 personer.

– Resterande hyr du in för att täcka sjukfrånvaro, semestrar och toppar i produktionen.

Behöver ni extrapersonal?

25% frånvaro bland anställda i snitt

Enligt svensk tidsanvändningsstatistik som sammanställs av Svenskt näringsliv skulle en anställd kunna arbeta 2 088 timmar per år, borträknat lördagar och söndagar. I genomsnitt jobbar varje person 1 568 timmar, vilket innebär en frånvaro på ungefär 25 procent, inkluderat semester, helgdagar, sjukfrånvaro, vabb och annan frånvaro.

– Du betalar alltså för 100 procent men får bara ut 75 procent när du har egna anställda.

Ibland kommenteras det med att all frånvaro inte kostar, men det är fel, all frånvaro kostar. Antingen behöver du fler personer för att täcka frånvaron, vilket ökar kostnaden när de inte är frånvarande, eller så tappar du produktion. Och gäller inget av dessa har du en anställd för mycket, för då verkar ju inte behovet finnas, säger Robert Jönsson.

Genom att ha minimibehovet täckt av egna anställda går det sedan att hyra in resterande och då enbart betala för de timmar du nyttjar.

– När du hyr in en person över ett helt år betalar du för cirka 1 500 timmar, det vill säga bara de timmar som arbetas, och inte för 2 088 timmar, som inkluderar semester och annan frånvaro, säger Robert Jönsson.

Hyr du in kortare perioder varierar lönsamheten beroende på vilken månad du hyr in.

– Om du till exempel enbart hyr in under november, som är en månad utan så många lediga dagar, är det bara sjukfrånvaron du tjänar in, och beroende på hur stor den är kanske du inte tjänar någonting på det. Men om du hyr in i december, som har många lediga dagar, lönar det sig betydligt mer att bemanna.

Därför menar Robert Jönsson att det är bäst att hyra in på lång sikt.

– Eftersom du kommer under din kostnad för att anställa en person räknat på ett helt år blir det lönsamt att hyra in kontinuerligt. Ur ett rent kostnadsperspektiv borde du hyra in 10–20 procent av din personal.

Robert Jönssons

5 fördelar med konsulter

  1. Du behöver bara ha ditt absolut minsta behov täckt med egna anställda.
  2. Betala därmed bara för arbetad tid.
  3. Du slipper rekryteringskostnader.
  4. Du behöver aldrig varsla.
  5. Du behöver aldrig vara överbemannad.