Skip to main content

Här är unga kvinnor mentorer åt äldre män

Biljätten Volkswagen hittade sitt eget sätt att vända upp och ner på en mansdominerad bransch. Här är de yngre kvinnorna mentorer åt mer seniora chefer och styrelse. Allt för att öka konkurrenskraften och bli en mer attraktiv arbetsplats.

Bilbranschen går igenom en större transformering än någonsin med flera olika teknikskiften samtidigt, till exempel elektrifierade bilar, uppkopplade bilar och carsharing.

– En bransch som är i omvandling kräver ett konstant lärande i företaget, säger Hanna Holmlund, HR-direktör, Volkswagen Group Sverige.

Unga kvinnor blir mentorer

Trots det har ledningsgrupperna, där resurserna och makten finns, länge sett likadana ut: män i ungefär samma ålder, med ungefär samma bakgrund. Ur den kontexten föddes idén om det omvända mentorskapet. Hanna Holmlund berättar att det var hennes företrädare Jeanna Tällberg som tog initiativet.

– Vi behöver förändra våra beteenden, vårt ledarskap och vårt medarbetarskap. Vi behöver få större plats för olikheter och ställa frågor som vi annars inte ställer, säger hon.

Ett traditionellt mentorskap där seniora medarbetare är mentorer till yngre menar Hanna Holmlund riskerar att manifestera och vidmakthåller gamla strukturer och sanningar.

– Så vi vände på kuttingen, nu är yngre kvinnor mentorer åt våra beslutsfattare, nämligen männen.

Det första året var det ett par personer ur ledningsgruppen som fick bli adepter till yngre kvinnor som hade helt andra roller på företaget.

– Det fina är att det bara är att göra, det kostar inget mer än en timme i månaden, säger Hanna Holmlund.

Behöver ditt företag fler medarbetare?

Se våra bemanningstjänster

Så fungerar mentorskapet

Hur mentorskapet ska utformas överlåts till varje duo. Ramen är att träffas under ett år. Men hur ofta de träffas, vad för typ av samtal eller aktiviteter de väljer och när de träffas får medarbetarna styra över helt själva.

– Det finns heller inget krav på avrapportering och det som sägs på mötena stannar där, såvida inte paren vill dela med sig av sina erfarenheter, då tar vi tacksamt emot, säger Hanna Holmlund.

Har gett nöjdare kunder

Nu är Volkswagen Group Sverige inne på sitt fjärde år med modellen, runt 30 par har utvecklat ett mentorskap. Och responsen? Enligt Hanna Holmlund är den odelat positiv.

– Kundnöjdheten ökar, medarbetarnöjdheten ökar och kvaliteten på besluten blir stabilare och bättre. Det är jättekul och ger oss stor uppmärksamhet, men det är faktiskt ren och skär affär. Om vi har mångfald på arbetsplatsen blir det helt enkelt svartare siffror på sista raden, säger hon.

Kommer ni att fortsätta med mentorskapen?

– Det är min absoluta ambition att driva frågan vidare, för just kompetensomställning och kompetensutveckling är så centralt om man vill vara en attraktiv arbetsplats.

 

5 tips för att testa det omvända mentorskapet

  1. Vänta inte in det perfekta tillfället att börja, utan bara gör det. Börja nu.
  2. Låt ramarna för mentorskapet vara lösa.
  3. Undvik mentorskap mellan chef och medarbetare.
  4. Ha inga krav på avrapportering, men låt de par som vill dela med sig göra det.
  5. Se till att ha högsta ledningen med på tåget.

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.

Läs mer om våra nyheter och trender