Skip to main content

Är din verksamhet redo för en digital tvilling?

Tekniken med digitala tvillingar utvecklas i rasande takt. Från NASA:s rymdsimulatorer till dagens virtuella kopior av hela produktkedjor. Men hur fungerar det egentligen?

– Jag skulle säga att det är vi som är föräldrar till begreppet, men idag har digital tvilling blivit ett allmänt begrepp, säger Mats Friberg, Management Director på Siemens Digital Industries Software.

En digital tvilling innebär att du har en simuleringsmodell av ett fysiskt objekt. Det kan handla om en produkt, en maskin, ett system och ibland hela produktionskedjan. Kopplingen mellan det verkliga objektet och den digitala kopian samlas in med ett slags sensorteknik. Sensorerna mäter verkliga förhållanden och skickar kontinuerligt data till simuleringsprogrammet – din digitala tvilling. Ju fler parametrar som matas in i den digitala tvillingen, desto bättre analyser går att göra.

– Inom industrin är det fortfarande produktsidan som lyckas bäst. När det gäller hela produktionskedjan har man inte kommit lika långt, säger Amos Ng, professor i automatiseringsteknik, Högskolan i Skövde. 

NASA tidigt ute

Under 1960-talet skapade amerikanska rymdstyrelsen, NASA, fysiska kopior av Apollofarkosterna, detta för att kunna lösa och simulera problem i ett likadant system som i rymdfarkosterna. Det är rötterna till dagens digitala kopior.

– NASA var mycket tidigt ute med simuleringar. I dag är inte kopiorna fysiska, utan virtuella, säger Amos Ng.

Siemens ligger i framkant

Siemens är det företag inom svensk industri som kommit längst. Sedan 2007 har de successivt ställt om verksamheten och idag finns digitala tvillingar i alla led.

– Vi har kontroll på den digitala representationen av den fysiska produkten genom hela dess livscykel, från produktion av produkten, produkten i sig, till fabriken, transport, leverans och underhåll. Vi vill veta exakt hur produkten såg ut när den levererades till kund, för att sen kunna följa produktens prestanda och behov av underhåll och uppgraderingar, säger Mats Friberg.

Behöver ditt företag fler medarbetare?

Se våra bemanningstjänster

Har ökat försäljningen

Genom konsekvent användande av digitala tvillingar har Siemens nått ett bättre resultat.

– Vi har kunnat öka vår försäljning av tjänster. Vi har också blivit mycket mer kvalitetssäkrade i vad vi levererar ut till marknaden. Vi är betydligt mer agila och snabba när det gäller att få fram nya produkter och lösningar. Dessutom mer kostnadseffektiva i att producera produkten, säger han.

Charterresor kan få digitala tvillingar

En annan bransch som Mats Friberg tror kommer att börja använda digitala tvillingar i större utsträckning är tjänstesektorn som banker, försäkringsbolag och reseförmedlare.

– Ta en charterresa till exempel, produkten består av att du köper ett paket där du ska ta dig till en flygplats, flyga till en destination, hämtas av buss, transporteras till hotell och så vidare. Som konsument sitter du vid datorn och gör dina val, ska det vara all inclusive? Havsutsikt? Med balkong? När du har gjort dina val har du din digitala representation av ditt tjänsteköp. Researrangörerna säkerställer på det viset att du som kund blir mer medveten om vad du faktiskt har köpt.

Kan kopplas till annan teknik

En digital tvilling är bara en del i att förstå komplexa system. I framtiden kommer allt fler bitar att kopplas samman, menar Amos NG.

– Det är flera pusselbitar, sensorinformation, AI, maskininlärning och big data-analys. Om du kopplar din digitala tvilling till AI kan du göra ännu fler optimeringar och hitta problem automatiskt.

Kan kopplas till CO2-avtryck

Tekniken kan också kopplas till koldioxidavtrycket från produkter och på så sätt ge konkurrensfördelar.

– Electrolux till exempel, de vet exakt vilket co2-avtryck som deras nya diskmaskin har och via en digital tvilling kan detta direkt kopplas till kostnaden för avtrycket, därmed kan de alltid optimera på att minska den globala belastningen till ett korrekt pris för konsumenten, säger Mats Friberg.

Så används digitala tvillingar i dag:

  1. Virtuell driftsättning – maskinleverantörer testar styrsystemen med virtuella modeller av maskiner.
  2. Inom fastighetsbranschen med digitala modeller av byggnader.
  3. Inom tillverkningsindustrin, för att bland annat optimera produkter.
  4. Vid infrastrukturprojekt för att utveckla till exempel en bro eller en tunnel.
  5. Inom rymdforskningen.

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.

Läs mer om våra nyheter och trender