Skip to main content
Lönesamtalet är ingen förhandling enligt Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert, Svenskt Näringsliv.

”Lönesamtalet är ingen förhandling”

Den årliga lönerevisionen kan vara ett ångestladdat ämne både för medarbetare och chefer. Men det behöver inte vara så svårt menar Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert, Svenskt Näringsliv.

– Lönesamtalet är ingen förhandling. Människor är olika skickliga på att förhandla, så det kan inte vara rimligt att lönen bedöms utifrån förhandlingsförmåga, säger Edel Karlsson Håål.

Kommunicera kring lönesamtalet

För att slippa förhandlingsliknande situationer där medarbetare kommer rustade till tänderna för att argumentera kring sin lön tycker Edel Karlsson Håål att det är viktigt att företagsledningen kommunicerar vad som gäller.

– Ledningen ska tidigt informera både medarbetare och chefer om att lönesamtalet handlar om att sätta en ny lön utifrån hur medarbetarna utför sitt arbete. Det är också bra att kommunicera hur det går för företaget för att sätta rätt förväntansbild. Kanske finns inte utrymme för särskilt stora höjningar om det har gått dåligt under året, då är det bra om medarbetarna har förstått det i förväg, säger hon.

Låt medarbetaren utvärdera

Edel Karlsson Håål tycker att det är klokt att inleda med att fråga medarbetaren hur hen själv tycker att det går.

– Då är tanken att personen pratar om sina arbetsresultat och uppdrag och om hur dessa har utförts. Sedan ger chefen sin bild och gör sin bedömning och ger feedback. Men det är chefen som lägger den nya lönen. Är medarbetaren besviken är det snarare prestationen som ska diskuteras än kronorna, säger hon.

Statistik – inget argument

Under åren som chef har Edel Karlsson Håål haft många medarbetare som kommit till lönesamtalet med statistik både kring hur lönerna i branschen ligger och hur det ser ut på företaget.

– Då är det viktigt att poängtera att det här lönesamtalet handlar bara om dig som medarbetare, inte om dina kollegor och vad de har presterat. Det är också en integritetsfråga, man pratar inte om någon annan än den det gäller. Varje företag har också sin egen lönestruktur, oavsett hur det ser ut i branschen.

Behöver ditt företag fler medarbetare?

Se våra bemanningstjänster

Privatekonomi är irrelevant

Andra tillfällen har det handlat om medarbetares privata ekonomi som för dyra husköp eller skilsmässor.

– Du som chef ska inte förledas att tycka synd om någon och sätta lön efter det, det blir orättvist mot de andra medarbetarna. Alla ska känna sig trygga i att lönen handlar om arbete och hur det har utförts, inget annat.

Förståelse för frånvaro – men

Något Edel Karlsson Håål däremot tycker kan vara svårt är frånvaro som medarbetaren själv inte styr över. Det kan handla om barn som är sjuka under viss tid.

– Du ska ha empati och förståelse, men det är fortfarande arbetsinsatsen jag bedömer och kan man inte fokusera på jobbet är det svårt att prestera lika bra. Istället får man se det över tid, på lång sikt jämnar det ut sig för de flesta. Det du kan erbjuda som arbetsgivare är kanske andra saker som underlättar, möjlighet att arbeta hemma till exempel.

Hot om uppsägning – varningsklocka

Medarbetare som hotar om uppsägning om de inte får högre lön har hon ingen större förståelse för.

– Den som uttrycker sig så har inte någon stark relation till arbetsplatsen, hen är redan på väg bort. Låt personen gå, det kommer ändå inte bli hållbart på lång sikt. Och medarbetare som framför ett sådant hot måste fullfölja, tilliten och förtroendet är redan skadat.

Att tänka på inför lönerevisionen

  1. Kommunicera tidigt vad som gäller kring ett lönesamtal.
  2. Låt medarbetaren utvärdera sin prestation.
  3. Det är ingen förhandling. Du som chef sätter en summa efter att prestationen diskuterats.
  4. Samtalet handlar om den enskilde medarbetaren, låt inte annat som andra medarbetares löner eller nivån i branschen distrahera.
  5. För medarbetare som inte prioriteras i årets höjning är det viktigt att diskutera utvecklingsmöjligheter inför nästa år.

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.

Läs mer om våra nyheter och trender