Skip to main content
Så blir du en bra beställare av bemanning.

Hyra personal – så blir du en bra beställare

Är det dags att hyra in personal? Med en tydlig och detaljerad kravprofil till bemanningsföretaget är chansen större att matcha rätt person till rätt position. Så lägg gärna lite extra tid på att bli en bra beställare – det lönar sig i längden!

För ett företag som väljer att hyra in personal är det förstås a och o att matchningen blir bra. Den inhyrda personalen ska ha den kompetens som krävs, de ska komma in snabbt i arbetet och passa in i arbetsgruppen. Då är det viktigt att det blir rätt från början. Ett sätt att nå en bra matchning är att göra ett grundligt förarbete som beställare. För genom att förse bemanningsföretaget med en tydlig kravprofil är chansen störst att matchningen blir bra.

Förutsättningar för fullträff

Beställarens ”hemläxa” börjar med att fundera igenom frågor som: Vilken kompetens ska den inhyrda personalen ha? Är det några andra egenskaper, utöver den grundläggande kompetensen, som är viktiga? Vad har ni till exempel för företagskultur och hur ska konsulten vara för att smälta in där? Finns det något annat som bemanningsföretaget bör veta för att hitta rätt kandidat? Med rätt förutsättningar är chansen större att få in en fullträff direkt.

Med rätt förutsättningar är chansen större att få in en fullträff direkt.

Återkoppla snabbt

När urvalsprocessen dragit igång är det viktigt att som beställare vara snabb i sin återkoppling till bemanningsföretaget. 

Många kandidater är inne i flera rekryteringsprocesser parallellt. Ju snabbare beställaren återkopplar desto större är därför chansen att få den kandidat man vill ha och som passar bäst för uppdraget. 

Tänk också på att avsätta tid för intervjuer tidigt i urvalsprocessen, av samma skäl.

Bra introduktion

Ge den inhyrda konsulten en bra introduktion, tydliga instruktioner och goda förutsättningar att komma in i både arbetet och den sociala gemenskapen på arbetsplatsen. För ju bättre den inhyrda personalen trivs desto bättre arbete kommer de att göra och då skapas goda förutsättningar för ett bra och långsiktigt samarbete. 

Behöver ni hyra in personal?

Se våra bemanningstjänster

Utse beställare

När samarbetet är etablerat och den inhyrda konsulten är på plats är det bra att utse specifika beställare på företaget. 

Beställarna är de enda som har rätt att kommunicera med och lägga nya ordrar hos bemanningsföretaget. Gör man så blir det tydligt vem som ska beställa och risken för att det blir fel minimeras.

Avsätt tid

Att avsätta tid för uppföljning av den inhyrda personalen, tillsammans med bemanningsföretaget, är ett annat sätt att skapa goda förutsättningar för ett bra och långsiktigt samarbete. Med regelbundna avstämningar kan eventuella brister åtgärdas snabbare och beställaren kan vara säker på att få högsta kvalitet på sin leverans.

 

Så blir du en bra beställare:

  1. Ha en tydlig kravlista på vad du vill ha för kompetens och erfarenheter hos din konsult
  2. När urvalsprocessen är igång: var snabb i din återkoppling mot bemanningsföretaget
  3. Avsätt tid för intervjuer
  4. Ge den inhyrda konsulten en bra introduktion med tydliga instruktioner och bra förutsättningar att göra jobbet
  5. Avsätt tid för uppföljning

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.

Läs mer om våra nyheter och trender