Skip to main content

Koncernledning

Presentation av Lernias koncernledning.


VD

Anders Uddfors
Född: 1967
Anställd i Lernia sedan: 2018
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Origo Group Holding AB
Tidigare befattningar: VD och koncernchef Semantix, VD Lindorff Sverige, affärsområdeschef Manpower.
Utbildning: Fristående kurser i ekonomi- och juridik, IHM Business School och IFL Handelshögskolan.

Ekonomidirektör (CFO)

Inge Lindberg
Född: 1965
Anställd i Lernia sedan: 2014 (tf under 2013)
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SOS Alarm och AmuGruppens Pensionsstiftelse 1997
Tidigare befattningar: CFO Telenor Sverige, Ekonomidirektör Teracom, Konsultchef Deloitte Consulting, Ekonomichef Telia Megacom, Redovisningschef Telia Finans och Revisor PwC.
Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet

Divisionschef Bemanning

Christian Hultén
Född: 1967
Anställd i Lernia sedan: 2021
Styrelseuppdrag: -
Tidigare befattningar: COO Europe och Vice President Northern Europe Transcom, VD ZeroLime, Head of Customer Services Aditro, VD Excellent Sweden
Utbildning: Pol.mag-programmet Uppsala Universitet, International Relations Amsterdam University

Divisionschef Vuxenutbildning

Anders Hvarfner
Född: 1963
Anställd i Lernia sedan: 2019
Styrelseuppdrag: Ledamot Almega Utbildningsföretagen
Tidigare befattningar: Koncernchef Intendia Group, vd Irisgruppen, vd Vittra, vd Manpower Hälsopartner
Utbildning: Lärarexamen Göteborgs universitet / GIH Örebro, Business Innovation IMD Lausanne

Divisionschef Matchning

Andreas Sillén
Född: 1985
Anställd i Lernia sedan: 2019 (2011)
Styrelseuppdrag: -
Tidigare befattningar: verksamhetschef Lernia Utbildning, operativ chef Arcus Utbildning & Jobbförmedling, platschef Lernia Bemanning
Utbildning: Personal, organisation & ledarskapsprogrammet, Högskolan i Skövde

Marknadschef

Åsa Lundell

Född: 1972
Anställd i Lernia sedan: 2022
Styrelseuppdrag: -
Tidigare befattningar: Kommunikationschef UR, marknadschef PwC, global produktchef Tradedoubler
Utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi, Linköpings universitet

HR-chef

Marie-Louise Bondesson

Född: 1968
Anställd i Lernia sedan: 2019
Styrelseuppdrag: -
Tidigare befattningar: HR-direktör IP-Only AB, HR-chef Casino CosmopoLl/Svenska Spel, Personaldirektör ONOFF Sverige AB, HR-chef Icon Medialab AB
Utbildning: Linjen för personal- och arbetslivsfrågor, inriktning organisation, Uppsala universitet, Organisationslinjen och Gestaltakademin/Derby University

Affärsutvecklingschef

Patric Eklöf

Född: 1976
Anställd i Lernia sedan: 2019
Styrelseuppdrag: -
Tidigare befattningar: Chief strategy officer Semantix, affärsutvecklingschef Ocay, business development manager Qmatic
Utbildning: Civilingenjör KTH, Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm