<
pressbild

2021-02-25

Pressmeddelande

Utbildning i Kalmar ska bidra till en hållbar livsmedelsbransch i regionen

Digitalisering och automatisering blir allt viktigare beståndsdelar i samhällets utveckling – inte minst i livsmedelsbranschen där allt fler mejerier och lantbruk digitaliseras. I dagsläget är det brist på systemtekniker med rätt kompetens och därför erbjuder det statliga utbildnings- och bemanningsbolaget Lernia nu utbildningen Systemutvecklare inriktning automation för smart, säker och hållbar livsmedelsproduktion, en tvåårig yrkesutbildning med bas i Kalmar.

Sverige har sedan 2017 haft en livsmedelsstrategi där det övergripande målet har omfattat att livsmedelproduktionen ska öka parallellt med att miljömålen nås. I den senaste handlingsplanen från 2019 understryks vikten av att stärka innovationskraften, öka livsmedelsexporten samt arbeta för en ökad hållbarhet. I syfte att möta nya kompetensbehov som detta medför erbjuder Lernia nu YH-utbildningen Systemutvecklare inriktning automation för smart, säker och hållbar livsmedelsproduktion, tillsammans med IUC Kalmar län, LRF Sydost, Arla Foods och Region Kalmar.

 - Smarta prylar är något vi fått lära oss att leva med. Detta kommer inte bara påverka arbetslivet, utan samhället i stort. Just därför är det av intresse att öka kompetensen mot ett mer uppkopplat och modernt mejeri, menar Rasmus Börjesson, Dairy Training Professional på ArlaFoods.

Utbildningen ska bidra till en ökad kunskap inom modern teknik, kompetens i livsmedelssäkerhet och hållbarhet. Målsättningen är att ge studenterna specialistkunskaper inom dessa områden samt sammanföra den fysiska utrustningen med den digitala, kunskaper som har en konkret koppling till yrkeslivet.

 - I våra företagsintervjuer i projektet ”Livsmedelsutveckling Sydost” så visade det sig att man hade en mycket stor brist på anställda som kan industriell IT, det vill säga personal som kan bli produktionsledare, linjeledare samt utveckla livsmedelsföretagen på mellanchefsnivå, menar Thomas Isaksson, VD på Industriellt utvecklingscenter i Kalmar Län (IUC Kalmar).

Utbildningen omfattar två års heltidsstudier och startar den 23 augusti i Kalmar.

 - Vi är glada att kunna erbjuda den här utbildningen som på ett större plan bidrar till hållbarhetsmålen, och på mer lokal nivå skapar kompetens som verkligen behövs i regionen och som leder till jobb, säger Ulla Gustafsson, verksamhetschef för Yrkeshögskolan på Lernia.

En annan samhällsbärande yrkesutbildning vars bransch är i stort behov av kompetens med start i Kalmar i höst är Ventilationsingenjör.

Profilbild för Katarina Devell

Katarina Devell

Kommunikationschef

Länkar

Ledande kompetenslösningar för framtidens industri
Vi har utvecklat individers kompetens utifrån arbetsmarknadens behov i över 100 år och har bemannat den svenska industrin i över 20 år. Lernia omsatte 2 miljarder kronor 2020 och finns över hela landet. Vi utbildade 11 500 personer och förmedlade 8 300 bemanningskonsulter. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation. Läs mer på lernia.se.