<

2023-10-26

Pressmeddelande

Tre av tio uppger att de behöver kompetensutveckling och var tionde är rädd för att bli av med jobbet på grund av AI

Kompetenskraven på arbetsmarknaden accelereras av den snabba teknikutvecklingen. Industrin automatiseras och artificiell intelligens (AI) får en alltmer framträdande roll i våra liv. Behovet av praktisk och teknisk arbetskraft är stort, i synnerhet i industriboomens Norrland. Samtidigt backar tillväxten[1] och arbetslösheten spås öka[2]. Många är rädda för att bli av med jobbet, både på grund av AI och som konsekvens av det ekonomiska läget. Men i norra Sverige ökar optimismen kring arbetsmarknadens utveckling. Det visar en ny undersökning från kompetensförsörjningsföretaget Lernia. Undersökningen har genomförts av analysföretaget Demoskop och har besvarats av över 5000 svenskar.

AI och det ekonomiska läget skapar oro

AI har redan börjat påverka arbetsmarknaden och sättet vi jobbar på. Nästan var femte svensk, 18 procent, använder AI-verktyg på jobbet idag. Samtidigt väcker den nya tekniken oro. Fler än var fjärde, 27 procent, tror att de i stor utsträckning behöver förändra sin kompetens på grund av AI och nästan var tionde svensk, nio procent, är orolig över att förlora sin anställning på grund av AI. Den främsta orsaken till oro över att bli av med jobbet är dock det ekonomiska läget. Så många som var femte svensk, 17 procent, svarar det.

Tydliga geografiska skillnader i synen på arbetsmarknaden

Färre än hälften, 45 procent, av svenskarna tror att arbetsmarknaden kommer utvecklas positivt i länet där de bor. Boende i nordligaste Sverige är klart mer positiva än genomsnittet. I Norrbotten tror hela 73 procent och i Västerbotten 64 procent att arbetsmarknaden kommer utvecklas positivt. Det är en tydlig ökning från i fjol då 67 procent i Norrbotten och 54 procent i Västerbotten var positiva. Synen på arbetsmarknaden kan bland annat färgas av hur man ser på sin egen kompetens. En stor del av de tillfrågade, 74 procent, svarar att de känner sig attraktiva på arbetsmarknaden. Samtidigt svarar så många som var femte, 20 procent, att de inte tror sig ha rätt kompetens för att vara attraktiva på arbetsmarknaden.

 - Det finns flera parallella makrotrender som ställer nya och höga krav på arbetsmarknaden. Trots det ekonomiska läget finns det en stor kompetensbrist. Den accelereras av den tekniska utvecklingen. För att vara attraktiv på arbetsmarknaden är kontinuerlig kompetensutvecklingen lösningen, men också att finnas där jobben finns, säger Veronica Rörsgård, vd på Lernia.

Ökat intresse för att flytta och skola om sig

Viljan att flytta till en annan ort på grund av jobb har ökat från i fjol. Då svarade knappt fyra av tio, 37 procent, att de skulle vara beredda att flytta till en annan ort för ett nytt jobb. I år svarar 45 procent att de skulle kunna tänka sig det. Av de som inte känner sig attraktiva på arbetsmarknaden kan hela 59 procent tänka sig att skola om sig. Många kan också tänka sig att byta bransch, hela 74 procent.

Bilaga 1.

Topplista över optimism kring att framtiden för arbetsmarknaden i regionen/länet där man bor. Rangordnat från störst till minst optimism. Län med över 80 respondenter.

Län:                                                                    

Norrbotten                    73 %

Västerbotten                  64 %

Jämtland                        51 %

Stockholm                     49 %

Blekinge                        49 %

Halland                          47 %

Uppsala                         47 %

Gotland                         46 %

Västra Götaland             45 %

Västmanland                  45 % 

Örebro                           45 %

Värmland                       44 %

Jönköping                      43 %

Skåne                            42 %

Västernorrland               42 %

Kronoberg                     41 %

Östergötland                 39 %

Södermanland               39 %

Dalarna                          38 % 

Kalmar                           38 %

Gävleborg                      23 %

[1] https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2023-02/ip194_en_1.pdf

[2] https://www.konj.se/publikationer/konjunkturlaget/konjunkturlaget/2023-08-09-svagare-bnp-tillvaxt-i-ar-men-konjunkturbilden-star-sig.html

Profilbild för Katarina Devell

Katarina Devell

Kommunikationschef

Om Lernia

Lernia utvecklar framtidens arbetskraft. Det gör vi genom att utbilda, matcha, bemanna och rekrytera. Snabbt och utan krångel löser vi arbetsmarknadens behov så att människor och företag kan nå sin fulla potential. Det har varit vår uppgift i över hundra år. Lernia omsatte 3,3 miljarder kronor 2022 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 19 900 personer och förmedlade 11 500 bemanningskonsulter. 13 700 personer fick möjlighet till nytt jobb genom våra tjänster. Läs mer på lernia.se