<

2023-11-01

Rapport

Tre av tio i Uppsala tror de behöver kompetensutveckling på grund av AI

Arbetsmarknaden är i stor förändring. Artificiell intelligens (AI) och automation accelererar omställningstakten och skapar ett stort behov av praktisk och teknisk kompetens. Parallellt backar tillväxten[1] och arbetslösheten spås öka[2]. Det finns en oro i Uppsala län för att bli av med jobbet. Orsaken är både AI men främst som konsekvens av det ekonomiska läget. Det visar en ny undersökning från kompetensförsörjningsföretaget Lernia. Undersökningen har genomförts av analysföretaget Demoskop och har besvarats av över 5000 svenskar.

AI används flitigt på jobbet men skapar behov av ytterligare kompetens

AI har redan börjat påverka arbetsmarknaden i Uppsala län. Var femte, 19 procent, använder AI inom ramen för sitt nuvarande jobb. Samtidigt uppger fler än var fjärde, 28 procent, att de i stor utsträckning behöver förändra sin yrkeskompetens på grund av AI. Det är dock få, bara sju procent, som oroar sig för att bli av med jobbet på grund av AI. Det är klart fler, 15 procent, som uppger det ekonomiska läget som grund för oro över att bli av med jobbet.  

Var femte i Uppsala län känner sig oattraktiva på arbetsmarknaden

Färre än hälften, 47 procent, tror att arbetsmarknaden kommer utvecklas positivt i länet. Uppsalaborna är något mer optimistiska än genomsnittet på 45 procent, men ligger en bra bit efter de nordligaste länen. I Norrbotten tror hela 73 procent- och i Västerbotten 64 procent att arbetsmarknaden kommer utvecklas positivt. Samtidigt uppger var femte i Uppsala län, 20 procent, att de inte har rätt kompetens för att vara attraktiv på arbetsmarknaden.

 - Det finns flera parallella makrotrender som ställer nya och höga krav på arbetsmarknaden i Uppsala län. Trots det ekonomiska läget finns det en stor kompetensbrist. Den accelereras av den tekniska utvecklingen. För att fler i länet ska känna sig attraktiva på arbetsmarknaden är kompetensutveckling nyckeln, säger Jan Collin Saxer, regionchef på Lernia.

Stort intresse för att flytta och skola om sig

Så många som 50 procent av Uppsalaborna kan tänka sig flytta till en annan ort på grund av nytt jobb. Av de som inte känner sig attraktiva på arbetsmarknaden i länet kan hela 66 procent tänka sig skola om sig. Många i länet kan också tänka sig byta bransch, hela 78 procent.

Bilaga:

Topplista över optimism kring att framtiden för arbetsmarknaden i regionen/länet där man bor. Rangordnat från störst till minst optimism. Län med fler än 80 respondenter.

Län:                          

Norrbotten                    73 %

Västerbotten                  64 %

Stockholm                     49 %

Blekinge                        49 %

Halland                          47 %

Uppsala                      47 %

Västra Götaland             45 %

Västmanland                  45 % 

Örebro                           45 %

Värmland                       44 %

Jönköping                      43 %

Skåne                            42 %

Västernorrland               42 %

Kronoberg                     41 %

Östergötland                 39 %

Södermanland               39 %

Dalarna                          38 % 

Kalmar                           38 %

Gävleborg                      23 %

[1] https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2023-02/ip194_en_1.pdf

[2] https://www.konj.se/publikationer/konjunkturlaget/konjunkturlaget/2023-08-09-svagare-bnp-tillvaxt-i-ar-men-konjunkturbilden-star-sig.html

Profilbild för Katarina Devell

Katarina Devell

Kommunikationschef

Om Lernia

Lernia utvecklar framtidens arbetskraft. Det gör vi genom att utbilda, matcha, bemanna och rekrytera. Snabbt och utan krångel löser vi arbetsmarknadens behov så att människor och företag kan nå sin fulla potential. Det har varit vår uppgift i över hundra år. Lernia omsatte 3,3 miljarder kronor 2022 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 19 900 personer och förmedlade 11 500 bemanningskonsulter. 13 700 personer fick möjlighet till nytt jobb genom våra tjänster. Läs mer på lernia.se