<

2024-04-11

Pressmeddelande

Stor brist på kyl- och värmepumpstekniker – ny utbildning i Luleå ska höja kompetensgraden

I spåren av höga elräkningar, grön omställning och energieffektivisering har jobbet som kyl- och värmepumpstekniker blivit ett bristyrke. Utbildnings- och bemanningsföretaget Lernia lanserar därför en unik yrkeshögskoleutbildning till hösten, den enda i sitt slag i norra Sverige. Enligt branschorganisationen SKVP står efterfrågan på kompetensen emot konjunktursvängningarna, och behovet förblir stort med tanke på kommande pensionsavgångar inom branschen.

Bostadsbyggandet har en central roll i norra Sverige när befolkningen ska växa med 150 000 medborgare. En viktig kompetens vid nybyggnationer är just inom kyl- och värmepumpsteknik. Intresset för värmepumpar har ökat markant sedan energipriserna sköt i höjden under hösten 2022, och även EU betonar att värmepumpar utgör en del av lösningen på unionens energiutmaningar.

- Sverige har möjlighet att gå i bräschen för den gröna omställningen. Kompetensfrågan är en nyckel för att lyckas och det är därför vi tillsammans med näringslivet startar den här utbildningen, säger Ulla Gustafsson, verksamhetschef på Lernia YH.

Genomsnittslönen för yrket är 36 600 kronor enligt Arbetsförmedlingens statistik. Den två år långa utbildningen passar särskilt bra för de med tekniskt intresse och önskan att bygga en stabil yrkeskarriär.

- Vi har ett stort behov av nya kompetenta medarbetare och att fler får upp ögonen för branschen, som till skillnad mot många andra har stark medvind. Vi kommer att ta emot praktikanter och hoppas att flera av dem vill stanna hos oss, säger Jonas Sundvall, vd på företaget Kyltec.

Här finns mer information om utbildningen. Ansökan till kyl- och värmepumpstekniker är öppen till 15 maj och utbildningen startar hösten 2024.

Profilbild för Åsa Lundell

Åsa Lundell

Marknads- och kommunikationschef

Om Lernia

Lernia utvecklar framtidens arbetskraft. Det gör vi genom att utbilda, matcha, bemanna och rekrytera. Snabbt och utan krångel löser vi arbetsmarknadens behov så att människor och företag kan nå sin fulla potential. Det har varit vår uppgift i över hundra år. Lernia omsatte 3,5 miljarder kronor 2023 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 18 400 personer och förmedlade 10 900 bemanningskonsulter. 12 000 personer fick möjlighet till nytt jobb genom våra tjänster. Läs mer på lernia.se.