<

2020-07-06

Pressmeddelande

Piteå får tre nya yrkesutbildningar som ska bidra till att Sverige når energi- och klimatmålen

Coronakrisen prövar den svenska ekonomin och arbetsmarknaden hårt. Samtidigt är det mindre än tio år kvar till att många av Sveriges ambitiösa energi- och klimatmål ska ha uppnåtts. För att möta den stora efterfrågan på kompetens inom hållbar energiproduktion- och effektivisering och påskynda den hållbara omställningen lanserar Lernia tre korta och kostnadsfria YH-utbildningar i Piteå, med start hösten 2020.

2030 ska energianvändningen vara 50 procent effektivare jämfört med 2005 och 2040 ska elproduktionen i Sverige vara 100 procent förnybar. Om målen ska nås måste tempot i omställningen påskyndas. Med start i höst kommer Lernia därför att erbjuda tre nya yrkesutbildningar, två inom hållbar energiproduktion och en inom energieffektivisering av fastigheter. Utbildningarna är kostnadsfria, CSN-berättigande, går på halvfart och hålls på distans från Piteå, vilket gör att de kan kombineras med arbete. Upplägget lämpar sig särskilt bra för företag som under en tuff tid kan rusta sig mot framtiden genom att kostnadsfritt kompetensutveckla permitterad personal.

Digitalisering av energiproduktionen bidrar till ökad effektivitet och minskad risk för leveransbrister och driftstopp. Automation PLC inom energiproduktion vänder sig till personer som vill bidra till utvecklingen genom programmering genom ett system som styr maskiner, motorer eller funktioner och talar om vad en robot eller annan utrustning ska göra.

Kursen El och hydraulik för effektiv elproduktion vänder sig istället till personer som vill lära sig mer om hur maskinerna på elkraftsområdet fungerar med fokus på hur dessa kan bidra till så effektiv energiproduktion som möjligt.

Ytterligare en viktig del av klimatmålen är att energieffektivisera byggnader och deras ventilationssystem. Då behövs personer med kunskaper om styr- och reglersystem och om nya tekniker för att driva arbete med energioptimering. Den som vill bidra till det förändringsarbetet kan söka kursen Energieffektivisering genom samordning, återvinning och optimering av ventilationssystem.

– Coronapandemin är en av de största utmaningarna i modern tid. När vi tagit oss igenom den måste vi se till att vi inte tappar fart i arbetet med att hantera klimatkrisen. Den hållbara omställningen inom energiproduktion och användning är helt nödvändig om vi ska nå energi- och klimatmålen – men det kräver att fler personer får rätt kompetens. Det bidrar vi till med våra utbildningar i Piteå, säger Elisabeth Vidman produktutvecklare på Lernia Yrkeshögskola.

Profilbild för Katarina Devell

Katarina Devell

Kommunikationschef

Länkar

Lernia levererar ledande kompetenslösningar för framtidens industri. Vi har utvecklat individers kompetens efter arbetsmarknadens behov i 100 år och bemannat den svenska industrin i 20 år. Lernia omsatte 2,7 miljarder 2019 och finns över hela landet. 2019 hade vi 4 876 medarbetare. Vi utbildade 15 000 personer och förmedlade 10 000 bemanningskonsulter. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation.