<
pressbild

2021-04-29

Pressmeddelande

Ny utbildning i Malmö ska säkra ambulansvården i region Skåne

Skånes befolkning ökar och en direkt effekt är att man kommer behöva anställa 150 nya ambulanssjukvårdare de kommande 3-5 åren. Detta enligt beräkningar från Region Skåne. För att möta kompetensbehovet och bidra till en fungerande ambulansvård i regionen startar i höst yrkeshögskoleutbildningen Ambulanssjukvårdare i Malmö. Det är utbildningsaktören Lernia som tillsammans med Region Skåne står bakom satsningen.

Ambulansvården har en livsnödvändig samhällsfunktion och nu beräknas personalbristen inom ambulansvårdaryrket i Skåneregionen öka. Befolkningen i Skåne och Öresund växer stadigt samtidigt som det sker stora pensionsavgångar bland ambulanssjukvårdare. Därför behöver 150 nya medarbetare anställas de kommande 3-5 åren enligt siffror från Region Skåne som tillsammans med Lernia nu öppnar ansökningen till yrkeshögskoleutbildningen Amulanssjukvårdare i Malmö. Utbildningen är en viktig nyckel i att lösa kompetensbristen inom det samhällsbärande yrket.

 - Utbildningen är viktig för att säkerställa försörjningen av ambulanssjukvårdare i Skåne, samt att höja kompetensen på de som redan arbetar. Men även hos de privata entreprenörerna är det viktigt, säger Tomas Nyman, Verksamhetschef i Region Skåne.

Ambulanssjukvårdarutbildningen är ett år och platsbunden till Malmö. Den riktar sig till de som tidigare har en undersköterskeutbildning, varav minst ett års heltidsarbete inom yrket eller två år på halvtid.

 - Som ambulanssjukvårdare är man en del av ett team som tar hand om personer som drabbats av akuta sjukdomar eller olycksfall. Arbetsuppgifterna är varierande och ingen dag är den andra lik. Om man vill göra något viktigt och verkligen bidra till samhället är den här utbildningen ett ypperligt tillfälle, säger Linda Rosqvist, utbildningsledare på Lernia.

Utbildningen är framtagen i nära samarbete med Region Skåne och andra vårdaktörer. Den startar den 30 augusti och går att söka via länken nedan.

Profilbild för Katarina Devell

Katarina Devell

Kommunikationschef

Länkar

Ledande kompetenslösningar för framtidens industri
Vi har utvecklat individers kompetens utifrån arbetsmarknadens behov i över 100 år och har bemannat den svenska industrin i över 20 år. Lernia omsatte 2 miljarder kronor 2020 och finns över hela landet. Vi utbildade 11 500 personer och förmedlade 8 300 bemanningskonsulter. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation. Läs mer på lernia.se.